Music Lab: Civilizačné konverzácie

Program je súčasťou Fóra o integráci

Music Lab: Civilizačné konverzácie
koncert Piatok 13. Október 2017 20:00 vstup voľný Fabricafe

Stretnutie rôznorodých kultúr a nástrojov, výmena emócií, radostí a tráum na jednom pódiu. Koncert je výsledkom niekoľkých workshopov pod vedením hudobníkov z projektu Music Lab. Kombinácia nástroja santoor z Iránu, ukrajinských akordeónov a košickej avantgardy v unikátnom koncerte v Tabačke.

Viac k Fóre o integrácii