Copyvait s.r.o.

digitálna tlač, planografia, kopírovacie centrum

Firma buduje svoj profil od roku 1990 na ústretovej komunikácii zo zákazníkom, so zameraním na "custom" špecifické splnenie jeho požiadaviek v oblasti tlače, výroby reklamy a planografickej produkcie.

Z technologického hľadiska udržujeme krok s najnovšími tendenciami vo svete digitálnej tlače. Okrem štandardnej tlačovej produkcie (xerox/solvent) disponujeme UV tlačiarňou s vysokým rozlíšením s možnosťou tlače bielej farby. Dokážeme potlačiť takmer akýkoľvek materiál až do hrúbky 4,8cm. Ponúkame pigmentovú fotografickú tlač s certifikátom stálosti na papiere "Hahnemühle". V našej ponuke tiež nájdete fínske kreatívne papiere "Munken", médiá s vysokou gramážou a rôzne transparentné plasty a akryláty.

Ľudia: PaedDr.Mgr.art.Boris Vaitovič, ArtD. - konateľ Ing.Viktor Vaitovič - konateľ zamestnanci - spolu 11 ľudí

Miesto: 1.poschodie - nad galériou

Web copyvait

Kontakt: +421 905 421 158