HUBa co-working

  • Aktivácia samostatne fungujúcich a tvoriacich jednotlivcov, ktorí sa snažia vytvárať nové hodnoty a alternatívy k existujúcim možnostiam na trhu, rozvíjať tak diverzitu lokálnych produktov a služieb v oblasti kreatívneho priemyslu.
  • vytvoriť platformu pre sieťovanie a prezentáciu lokálne pôsobiacich kreatívnych jednotlivcov a skupín
  • umožniť jednoduchú, nenákladnú a efektívnu propagáciu a spoluprácu týchto osôb
  • zabezpečiť spoločný priestor na propagáciu produktov a služieb týchto osôb
  • vzdelávať tieto osoby v oblasti správneho manažmentu, udržateľnosti, práva duševného vlastníctva, v oblasti kreatívneho priemyslu a pod.

Ľudia: Jakub Ivančo Pavol Meszároš

Miesto: 1. poschodie

WEB: www.hubacoworking.sk

Facebook: HUBa

Kontakt: ivanco.jakub@gmail.com +421 911 606 827

HUBa: 1. Centrum 2. Sieťovanie 3. Vzdelávanie 4. Propagácia