NA PERÓNE

Autorské divadlo - tvorba, neformálne vzdelávanie – workshopy

NA PERÓNE je profesionálnym nezávislým autorským divadlom. V Košiciach kontinuálne pôsobí a tvorí od roku 2005. Na peróne je kolektívom hercov, ktorí majú pri tvorbe inscenácií rovnocenné postavenie s režisérom a ďalšími prizvanými tvorcami. Tvorba obsahuje silnú vnútornú výpoveď zakladajúcich členov. Motívom vzniku inscenácií je potreba reagovať na citlivé témy, vyjadriť svoj názor/pocit. Vo všetkých dielach je vidieť programové prepojenie slova a scénického pohybu. Ich vzájomné dopĺňanie sa a podmienka synergie je čitateľná v celej tvorbe divadla.

Ľudia: Peter Kočiš Jana Wernerová Zuzana Psotková Palko Matia Ondrej Balogh

Miesto: 1. poschodie

Web: naperone.sk

kontakt: divadlo@naperone.sk zuzana.psotkova@naperone.sk peter.kocis@naperone.sk jana.wernerova@naperone.sk manager@naperone.sk