Tabačka Kulturfabrik

Otvorená zóna pre kultúru, kreativitu a spoluprácu

Tabačka Kulturfabrik je unikátnym kultúrnym centrom a otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu v Košiciach. Areál bývalej tabakovej továrne na Gorkého ulici dnes ponúka 2500 m2, ktoré patria súčasnému umeniu, koncertom, divadlu, klubovým filmom, vzdelávaniu, spolupráci a tiež kvalitnému dennému bistru a ďalším službám.


  • jediné neštátne kultúrne centrum svojho druhu pôsobiace na východnom Slovensku
  • dvanásť rokov fungujúca tradícia s ucelenou dramaturgiou zameranou na všetky druhy súčasného umenia - hudba, divadlo, tanec, film, výtvarné umenie, multimédiá, workshopy, tvorivé rezidencie, verejné diskusie, besedy, prezentácie a ďalšie
  • platforma vzdelanostného a vedomostného zázemia v Košiciach písalo v roku 2012 s Košickým samo-správnym krajom (KSK) zmluvu na prenájom priestorov na najbližších 10 rokov.

NOVÝ MODEL SPOLUPRÁCE

Vďaka strategickému rozhodnutiu Košického samosprávneho kraja a jeho významnej investícii do rekonštrukcie historických priestorov bývalej tabakovej továrne, tu v máji 2015 štartuje oz Bona Fide nový model fungovania kultúrneho centra. Hlavným motívom, prečo sa vlastník nehnuteľnosti KSK rozhodol na tomto projekte spolupracovať, je podpora a rozvoj kreatívnej ekonomiky.

“Podpora začínajúcich autorov, zdieľané pracovné miesta a prepojenie na úspešné lokálne firmy, odlišujú Tabačku Kulturfabrik od bežného kultúrneho centra. Našou prioritou je posilnenie oblasti kreativity formou podmienok pre vznik nových spoluprác. Tabačka naplní vízie kreatívneho inkubátora a start-upovej podpory pre nové kultúrne iniciatívy, jednotlivcov a komunity.“ (riaditeľ Tabačky Kulturfabrik Peter Radkoff).

OZ Bona Fide sa nezávislej kultúre v Košiciach venuje už viac než 20 rokov. Za toto obdobie sa mu podarilo realizovať množstvo umeleckých projektov a niekoľko kultúrnych centier. Prvým väčším projektom bol IC Culture Train, nasledovali Kasárne Kulturpark a potom Tabačka Kulturfabrik.


Občianske združenie Bona Fide sa dnes nachádza v ďalšej fáze napĺňania svojej dlhodobej vízie a pri jej realizícii sa má za svoju dlhodobú históriu o čo oprieť.


Nový model fungovania kultúrnej inštitúcie Tabačka Kulturfabrik presvedčil vedenie Košického samosprávneho kraja (KSK), odbor kultúry a odbor regionálneho rozvoja, že jeho realizáciou naplníme už existujúce stratégie týchto dvoch odborov. Môžeme sa stať uchopiteľnou a reálne fungujúcou zložkou, ktorá bude jednou z najvýznamnejších inštitucií pre ich implementáciu stratégií v praxi. Od roku 2012 sa nám v rámci plánovanej spolupráce s KSK podarilo dosiahnuť niekoľko zásadných dohôd smerujúcich k dlhodobej spolupráci: uzavretie dlhodobej nájomnej zmluvy na priestory, kde budeme realizovať projekt nového, vzorového modelu neštátnej kultúrnej inštitúcie s prepojením na kreatívny priemysel (na obdobie 10 rokov), dohoda o odstránení havarijného stavu prenajatých priestorov majiteľom budovy (KSK) a následná rekonštrukcia priestorov. Tiež podstatné rozšírenie nájomných priestorov pre vznik nového modelu centra: priestory pre novú galériu, veľkú multifunkčnú sálu, kreatívny inkubátor, coworkingový HUB pre mladých talentovaných kreatívcov, rezidenčný hostel. Aktívne spolupracujeme i s mestom Košice a projektom EHMK 2013: zúčastňujeme sa na tvorbe pripravovanej stratégie Košice - Kultúrna stratégia 2014 – 2018, spolupracujeme na nastavovaní nového grantového systému mesta Košice a Tabačka Kulturfabrik zohráva kľúčovú úlohu i pri príprave projektu Košice - Kreatívna ekonomika 2014 – 2020.


Platforma kreatívne Košice: - Spolupráca medzi lokálnymi aktérmi v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu - Aktívne angažovanie občanov do verejného diania - Strategické partnerstvá so súkromným sektorom


Vzorové systémové riešenie pre ostatné iniciatívy a centrá

“Hlavným cieľom nového modelu fungovania kultúrneho centra Tabačka je podporiť spoluprácu medzi lokálnymi aktérmi v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu a zlepšiť kvalitu vzdelávania v tejto oblasti. Zámerom je pozitívne vplývať na rozvoj mesta a regiónu pomocou aktívneho angažovania občanov. Tomu všetkému predchádza rekonštrukcia a vytvorenie stabilne fungujúceho modelu neštátneho kultúrneho centra, ktoré by spĺňalo našu dlhoročnú víziu. Nový model fungovania pre mňa znamená výzvu v profesionalizácii a systematizácii riadiacich procesov a zabezpečení kvalitných ľudských zdrojov potrebných na funkčný chod rozšírenej Tabačky Kulturfabrik. Udržateľnosť modelu spočíva v kreatívnej produkcii centra a v nadviazaní nových partnerstiev s podnikateľským sektorom na zabezpečenie viaczdrojového financovania. Tabačka Kulturfabrik je unikátnym prístupom v možnostiach rozvoja a udržateľnosti nezávislej kultúry na Slovensku. Nový model by mohol byť tiež vzorovým systémovým riešením pre ostatné iniciatívy a centrá u nás i v zahraničí.”

Kolektív


Správna Rada
Peter Radkoff Kamil Weiczen Karol Rohrer Zuzana Psotková

Partneri
- K.A.I.R. - Na Peróne - Cinefil - Pyecka Gallery - Street Art Communication - DIG Gallery - Východné Pobrežie - Make Up Collective - Kassa Boys - Pamätník Ľudovej Architektúry - Hit Gallery - Keks Design - Biela Noc Košice - Alt 30 Collective - Queer café - Queer party Tepláreň - Mestské Zásahy - Kreatívne Ráno - House of Unity - Stanica Žilina – Záriečie - A4 - priestor súčasnej kultúry - Klub Lúč Trenčín - Wave Prešov - Christiania Prešov - KC Dunaj Bratislava - Záhrada - Centrum nezávislej kultúry Banská Bystrica - Nástupište 1-12 Topoľčany - OZ Žudro - Dj center - Copyvait - Emer Service - T-Systems - TEKO - B.A.S.K - Logistics s.r.o. - Advertia s.r.o. - Hi-Reklama - Antik - Doraz cyklokuriér - Hotel Yasmin - City Hotel - 4AM/Fórum pro architekturu a média Brno - A.M. 180 Collective Praha - Nová Síť Praha - Akropolis Praha - NOD Praha - Art prometeus Praha - Mooving station Plzeň - Plzeň EHMK 2015 - Bumbum Satori - Cooltour Ostrava - A38 Budapest - Tou Scene Stavanger - TNT Bordeaux - Pola Bordeaux - Robert Bosch Stiftung Berlin - UFA Fabrik Berlín - Užhorodské kultúrne centrum KUBLO - CCM Ľvov - Isoylatsya Donetsk

Veľvyslanectvá a inštitúty
Goethe Inštitút Bratislava - Pro Helvetia Varšava - US Embassy Bratislava - Rakúske Kultúrne Fórum Bratislava - České centrum - Poľský Inštitút Bratislava - Veľvyslanectvo Nórskeho Kráľovstva v Bratislave - Veľvyslanectvo Švédskeho Kráľovstva vo Viedni - Veľvyslanectvo Holandského Kráľovstva v Bratislave - British Council Bratislava - Intenda - Nadácia Otvorenej Spoločnosti - Amnesty International Slovensko - Človek v ohrození - Medzinárodný višegrádsky fond

Spolupracovníci
Marek Adamov - Robo Blaško - Katarína Ďuricová - Ľubo Burgr - Dušan Vicen - Slávo Krekovič - Milan Zvada - Fedor Blaščák - Zora Jaurová - Michal Kaščák - Gábor Bindics - Petr Boháč - Miroslav Bamboušek - Šárka Havličková - Lucia Kašiarová - Paul Bogen - Sandy Fitzgerald - Birgitta Persson - Marta Jonvil - Ludwig Henne -Branislav Sobinkovič - Branislav Bernár - Ján Kovalčín - Filip Orátor - Marek Kačmár - Dušan Tatranský - Jozef Hámorský - Zuzana Kotíková - Róbert Farkaš - Peter Koban - Pavol Pirovits - David Hutira - Pavol Meszaros - Jakub Ivančo - Agata Etmanowicz - Agata Will - Róbert Varga a.k.a Poly G - Katka Uhlárová - Peter Ilčík - Miro Muller - Rastislav Gavlík - Gustáv Fecko - Štefan Hudaček - Mirka Rybárová - Barbora Šedivá - Filip Hudák a ďalší.

Umelci
Juraj Bartusz - Jana Bodnárová - Juliana Sokolová - Boris Vaitovič - Dorota Kenderová - Lucia Udvardyová - Palko Matia - Roman Havlice - Tomáš Džadoň - Jaroslav Kyša - Ján Gašparovič - Katarína Gatialová - Lenka Kukurová - Ľuboš Bišto - Viktor Fehér - Roman Juhás - Jozef Tušan - Christian Potiron - Nina Šošková - Martin Kováčik - Michal Somoš - Ján Vasiľko - Jakub Hošek a Niki Timková - Jakub Ďuraško - Róbert Nižník - Dušan Zahoranský - Miro Tóth - Peter Machajdik - Prokop Holoubek - Tomáš Tosper Šperňák - Rasťo Rusnak - Martin Višňovský - Viliam Lauko - Michal Krendžlák - djs Kelso - a ďalší.

Zvláštne poďakovanie
Zdenko Trebuľa - Ondrej Bernát - Jana Kovácsová - Richard Raši - Renáta Lenártová - Otto Brixi - Ľudovít Korotnoky - Juraj Koban

Média
Rádio_FM - Rádio Košice - Rádio Devín - Rádio Wave - Korzár - Sme - Pravda - Doba.sk - hudba.sk - Vice - Flash Art Československo - Zajtrajšie noviny - košice:dnes

TabackaKulturfabrik_Brozura.pdf