Street Art Communication

SAC, pôvodne zamýšľané ako „Súčasné andragogické centrum“ bolo založené v roku 2009. Už od prvých misií je účelom šíriť dobro a vieru v tvárnosť a zmyselnosť súčasného, najmä pouličného umenia. Zvedavá generácia ľudí vyrastených na sídliskových komplexoch sa od roku 90 burácavo vyhupláváva do ulíc a SAC, v súčasnosti ako Street Art Communication, reprezentuje ich neinštitucionalizovaného patróna. SAC dlhodobo vytvára z mesta Košice pitoresknú, Otvorenú mestskú galériu obsahujúcu diela uznávaných súčasných muralistov.

Činnosť Galerijná, komunitná, aktivistická, vzdelávacia, osvetová

Ľudia Viktor Feher - umelecký riaditeľ s presahom Palko Matia - textotvorič i obrazozaznačič Roman Juhás - grafické úkony Ľuboš Bišto - pracujúci z nadhľadu Filip Kakara - profesionálny dohliadač Natália Rošková - autorské názvoslovia a iné paragrafy Adam Alezár - zamestnanec mesiaca Pavol Timko - chip'n'dale tím Dominik Hintoš - chip'n'dale tím Marián Alezár - chip'n'dale tím

Miesto SAC

Web sacsac.org

Kontakt viktor@kulturpakt.org