OFF LIMITS

Cenzúra v súčasnom umení

OFF LIMITS
diskusia Streda 11. Január 2017 19:00 vstup voľný Veľká sála

Diskusia o podobe cenzúry a politickej regulácii v súčasnom umení a kultúre.

Aké metódy a formy cenzúry pretrvávajú vo východnej Európe? Kam nás posúva súčasná politická situácia vo vzťahu k cenzúre? Je cenzúra viditeľná pre širokú verejnosť? Aký je rozdiel v prístupe umelcov, aktivistov, kultúrnych manažérov či verejnosti k téme cenzúry v susedných krajinách?

Aktuálna politická situácia prináša mnohé výzvy pre umelcov a kultúrnych aktivistov. Existuje tolerovateľná forma cenzúry? Má právo štát cenzúrovať kultúru a umenie ktoré finančne dotuje? Existuje hranica, kde je to akceptovateľné?

Hostia diskusie: Marta Ryczkowska - Open Territory Foundation, Lublin Eszter Kozma - The Studio of Young Artists’ Foundation (FKSE), Budapest Dorota Kenderová - riaditeľka Východoslovenskej galérie, Košice

Diskusia bude prebiehat v anglickom jazyku.


Discussion about current forms of censorship and political regulations in contemporary arts and culture. What are the forms of censorship in contemporary art? Does censorship (in any form) implicitly kill freedom in art?

Current political situation in Eastern Europe brings to surface the many challenges for artists and cultural workers. What are the direct and indirect forms of political censorship in our countries? Is the censorship reasonable in any way? Is it possible to use state funding for political or engaged art?

Speakers: Marta Ryczkowska - Open Territory Foundation, Lublin Eszter Kozma - The Studio of Young Artists’ Foundation (FKSE), Budapest Dorota Kenderová - Director of East Slovak Gallery, Košice

The discussion will be held in English.