Tabačka Kulturfabrik hľadá Hlavného produkčného/produkčnú

05. Marec 2017

Tabačka Kulturfabrik hľadá Hlavného produkčného/produkčnú

Termín pre podanie žiadostí: 20. marca 2017 Dátum nástupu: ASAP / najneskôr 1. máj 2017 Miesto výkonu práce: Košice Typ úväzku: hlavný prac. pomer

Tím Tabačky Kulturfabrik (ďalej len “TBCK”) v Košiciach rád privíta nového kolegu na pozíciu Hlavného produkčného/produkčnú. Hľadáme dynamickú osobu s inovatívnym prístupom a vzťahom k tímovej práci, ktorá bude stavať na princípoch, ktoré TBCK vybudovala a zároveň posunie TBCK na nový level prostredníctvom prezentovania súčasnej nezávislej kultúry a umenia.

Hlavný/-á produkčný/-á: popis práce a povinností

Hlavný/-á produkčný/-á bude niesť zodpovednosť za manažovanie každodenných procesov v rámci kultúrneho centra, ako aj technické a finančné plánovanie programovej tvorby Tabačky. Na dennej báze bude viesť produkčný tím a zároveň pracovať s generálnou manažérkou centra a manažérkou pre PR, obe s cieľom naplnenia poslania a vízií Tabačky.

Kľúčové povinnosti a zodpovednosti:

 • napĺňanie dlhodobej kultúrno-umeleckej vízie a politiky Tabačky
 • príprava, manažment a reporting vo všetkých aspektoch realizácie podujatí: technické potreby, iné procesné - požiadavky (bezpečnosť, vstup, šatňa, doprava, ubytovanie a strava hostí, honoráre, atď.), rozpočet a pod.
 • koordinácia všetkých aspektov denno-dennej prevádzky priestorov / všetkých operačných aspektov centra práca s manažmentom v snahe zaistiť maximálnu efektivitu procesov v Tabačke
 • komunikácia s kolegami, umelcami, komunitou a inými zúčastnenými stranami a koordinácia ich aktivít za účelom zaistenia požadovaných výstupov smerujúcich k realizácii programov
 • plánovanie a monitorovanie prideleného rozpočtu pre programy a investície do priestorov a vybavenia
 • dokumentovanie a vyhodnocovanie programov a procesov v rámci činnosti centra s použítím zabehnutých vyhodnocovacích metód a vypracúvanie reportov podľa požiadaviek
 • dohľad nad produkciou, prenájmami, predajom lístkov, službami pre návštevníkov a všetkými aspektmi funkčnosti Tabačky
 • budovanie dobrých vzťahov s celým tímom Tabačky a externými spolupracovníkmi
 • prispievanie k excelentným vzťahom medzi Tabačkou a jej obecenstvom, spolupracovníkmi a komunitou.
 • budovanie vzťahov a vytváranie partnerstiev so širokým spektrom organizácií
 • účasť na: rozvoji TBCK programov a služieb, písaní grantových žiadostí, vyhľadávaní nových príležitostí na prilákanie nového, rôznorodého obecentsva

Požiadavky

Všeobecná kvalifikácia, kompetencie a zručnosti:

 • minimálne 3-ročná prax produkčného/produkčnej v kultúrno-umeleckom centre
 • podložená znalosť riadenia financií a schopnosť pracovať s vyváženým rozpočtom
 • schopnosť motivovať a budovať funkčné vzťahy s členmi tímu, umelcami, obecenstvom a manažmentom
 • dobré porozumenie komplexných vzťahov medzi finančným riadením a umeleckou integritou
 • vynikajúce interpersonálne, organizačné a verbálne zručnosti (písomné aj ústne)
 • skúsenosť pri riadení ľudských zdrojov vrátane kreatívnych a produkčných tímov
 • skúsenosť s finančným manažmentom v oblasti neziskového umenia
 • schopnosť dodržiavať prísne a náročné pravidlá
 • schopnosť pracovať v kolaboratívnom a kreatívnom prostredí, ale aj schopnosť pracovať dynamicky a samostatne so zameraním na spoločný výsledok tímu
 • odolnosť voči stresu, schopnosť riešiť problémy, analytické myslenie a schopnosť vyhodnocovať
 • silná pracovná morálka a chuť učiť sa
 • kreativita, entuziazmus a dôraz na detail
 • vôľa pracovať aj vo večerných hodinách a cez víkendy s ohľadom na program Tabačky a procesy s ním spojené
 • zameranie na obecenstvo, výsledky, integritu a tímovú prácu
 • preukázateľná znalosť a schopnosť pracovať s rôznymi cieľovými skupinami
 • práca v Excel, Word a PowerPoint na vysokej úrovni
 • Znalosť angličtiny na úrovni B2 (ďalšie jazyky výhodou)
 • vodičský preukaz sk. “B”
 • čistý register trestov

Pridané hodnoty - vysokoškolský titul v produkcii, kultúrnom manažmente, alebo príbuzných odboroch - skúsenosť na poli produkcie všeobecne

Ako sa uchádzať o pozíciu:

Životopisy zasielajte emailom na adresu: katarina@tabacka.sk

Životopisy by mali jasne dokladovať požadované skúsenosti, schopnosti a vedomosti. Spolu so žiadosťou pripojte aj motivačný list (max. 1800 znakov vrátane medzier). Prosíme, priložte aj všetky diplomy, certifikáty a iné dokumenty relevantné pre túto pozíciu.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov.

Tabačka Kulturfabrik je zamestnávateľom s rovnakým prístupom ku všetkým. Žiadatelia o pozíciu musia svoje špecifické požiadavky uviesť vopred.

Osobné údaje budú spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Kontaktná osoba:

Meno: Katarina Živanović Tel: 00 421 905 545 985 Viber: 00 381 63 264545 Email: katarina@tabacka.sk