Tabačka Kulturfabrik hľadá Hlavného hudobného dramaturga.

05. Marec 2017

Tabačka Kulturfabrik hľadá Hlavného hudobného dramaturga.

Termín pre podanie žiadostí: 20. marca 2017 Dátum nástupu: ASAP / najneskôr 1. máj 2017 Miesto výkonu práce: Kosice Typ úväzku: hlavný prac. pomer

Tím Tabačky Kulturfabrik (ďalej len “TBCK”) v Košiciach rád privíta nového kolegu na pozíciu Hlavného produkčného/produkčnú. Hľadáme dynamickú osobu s inovatívnym prístupom a vzťahom k tímovej práci, ktorá bude stavať na princípoch, ktoré TBCK vybudovala a zároveň posunie TBCK na nový level prostredníctvom prezentovania výnimočnej súčasnej hudobnej tvorby.

Hlavný hudobný Dramaturg: Popis práce a povinností

Zhrnutie: Hlavnou úlohou hudobného dramaturga v Tabačke je vyhľadávať a zabezpečovať vhodných hudobných interpretov a autorov na živé vystúpenia v kultúrnom centre Tabačka Kulturfabrik.

Popis práce: Hlavný hudobný dramaturg by mal byť zručný vo vyhľadávaní vhodných interpretov pre publikum v Košiciach a v košickom regióne. Výsledkom jeho/jej práce by malo byť zviditeľnenie TBCK medzi hudobníkmi ako aj regionálnym obecenstvom. Bude úzko spolupracovať s generálnou manažérkou centra a umeleckým riaditeľom a spoločne budú vytvárať stratégiu, ktorá povedie k naplneniu dlhodobej vízie TBCK.

Hlavný dramaturg bude zodpovedný za vyhľadávanie hudobníkov, ktorí budú v TBCK vystupovať a za úlohu bude mať aj vyjednávanie detailných podmienok hudobných vystúpení. Výsledkom jeho práce by mala byť jasná profilácia hudobnej scény a nastavenie procesov, ktoré by viedli k zefektívneniu ponuky a dostupnosti kvalitnej nekomerčnej hudobnej produkcie smerom k širokému publiku.

Povinnosti:

Hlavný hudobný dramaturg TBCK by mal:

 • vyhľadávať interpretov v súlade so všeobecným umeleckým programom TBCK a jej finančných kapacít
 • dojednávať a vyjednávať vhodné podmienky s interpretmi, ako napr. dátum a čas konania vystúpenia, honorár, technické záležitosti, detaily týkajúce sa dopravy, ubytovania, cateringu a pod.
 • udržiavať komunikáciu s manažérmi kapiel, kolegami a manažmentom . v súlade s internými pravidlami dojednávať a vyjednávať kontrakty, platby a iné podstatné informácie s interpretmi, alebo ich manažérmi
 • zodpovednosť za propagáciu vystúpenia v spolupráci s PR oddelením TBCK
 • poskytovať všetky podstatné informácie oddeleniam Produkcie a PR, a to v požadovanom formáte a dohodnutom termíne
 • zabezpečovať všeobecné aspekty produkcie podujatia, vrátane zabezpečovania dopravy, ubytovania a stravy na - základe štandardov a s použitím existujúcich kontaktov TBCK
 • prispievať na web Tabačky textami o produkovaných kapelách alebo inom zaujímavom dianí na hudobnej scéne - príležitostné publikovanie článkov, blogov

Požiadavky:

Všeobecná kvalifikácia a zručnosti:

 • I. alebo II. stupeň vysokoškolského vzdelania v hudobnom manažmente, predaji a marketingu alebo príbuzná pracovná prax (min. 3 roky)
 • silné komunikačné zručnosti a schopnosť vyjednávať detaily od termínov po výšku honoráru a iných náležitostí
 • schopnosť riadiť tok financií a pracovať s vyváženým rozpočtom
 • schopnosť motivovať a budovať funkčné vzťahy s členmi tímu, umelcami, obecenstvom a manažmentom
 • dobré porozumenie komplexných vzťahov medzi finančným riadením a umeleckou integritou
 • vynikajúce interpersonálne, organizačné a verbálne zručnosti (písomné aj ústne)
 • schopnosť dodržiavať prísne a náročné pravidlá
 • dobrá schopnosť pracovať v kolaboratívnom a kreatívnom prostredí, ale aj schopnosť pracovať dynamicky a samostatne so zameraním na spoločný výsledok tímu
 • odolnosť voči stresu, schopnosť riešiť problémy, analytické myslenie a schopnosť vyhodnocovať
 • silná pracovná morálka a chuť učiť sa
 • kreativita, entuziazmus a dôraz na detail
 • vôľa pracovať aj vo večerných hodinách a cez víkendy
 • zameranie na obecenstvo, výsledky, integritu a tímovú prácu
 • preukázateľná znalosť a schopnosť pracovať s rôznymi cieľovými skupinami
 • práca s balíkom Office a sociálnymi médiami na vysokej úrovni
 • znalosť anglického jazyka na vysokej úrovni (ostatné jazyky výhodou)
 • čistý register trestov

Ako sa uchádzať o pozíciu:

Žiadosti zasielajte e-mailom na adresu: katarina@tabacka.sk

Životopisy by mali jasne dokladovať požadované skúsenosti, schopnosti a vedomosti. Spolu so žiadosťou pripojte aj motivačný list (max. 1800 znakov vrátane medzier). Prosíme, priložte aj všetky diplomy, certifikáty a iné dokumenty relevantné pre túto pozíciu.

Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem, kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov.

Tabačka Kulturfabrik je zamestnávateľom s rovnakým prístupom ku všetkým. Žiadatelia o pozíciu musia svoje špecifické požiadavky uviesť vopred.

Osobné údaje budú spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Kontaktná osoba:

Meno: Katarina Živanović Tel: 00 421 905 545 985 Viber: 00 381 63 264545 Email: katarina@tabacka.sk