Neskorý zber: Elegancia kvantového králika

Neskorý zber: Elegancia kvantového králika
tanec Sobota 29. Apríl 2017 19:00 6€ / 4€ Veľká sála

Predstavenie je pohybovo - tanečné experimentovanie s kvantovou teóriou a jej vnímaním lineárnej a nelineárnej podstaty reality.

Subatómový svet je svetom rytmu, pohybu a nepretržitej zmeny. Nie je však ľubovoľný a chaotický, ale riadi sa veľmi pevnými a presnými pravidlami.

Témy kvantovej teórie sú veľmi rozrušujúce a veľa ľudí povie, že sú nepotrebné pre obyčajný, každodenný život ale pravda je, že sú všade okolo nás. Preto treba len nájsť zrozumiteľný jazyk, ktorý by bol pochopiteľný pre masy. Napríklad umenie a špeciálne tanec má túto silu. Myslime si, že predstavenie Elegancia kvantového králika je práve takáto forma. Rozprávať o týchto nepredstaviteľných témach ľudským telom. Prvá časť predstavenia je s hovoreným slovom kde sa hráme s témami kvantovej teórie cez pohyb a pohybové témy. Predstavenie je určené širokej verejnosti. Prečo?, lebo si myslíme, že otvára diskusiu práve do týchto tém.

Námet a choreografia: Anna Sedlačková, Daniel Raček Hudba: Peter Groll Kostýmy: Dorota Cigánková Svetelný dizajn: Katarína Ďuricová

Premiéra bola v októbri 2015. Dĺžka predstavenia je 50 minút plus diskusia.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Projekt ďalej podporili: Ministerstvo kultúry SR, Štúdio 12, Babyfit, o.z.