2062 - A cinematic live theatre show

2062 - A cinematic live theatre show
divadlo Pondelok 04. December 2017 19:00 Veľká sála

2062 je multidisciplinárne predstavenie podporované scénickými, multimediálnymi, komediálnymi, ilustračnými a animačnými technikami, tieňovým a objektovým divadlom, ktoré vytvára scénickú a kinematografickú živú show. S týmito zložkami je vytvorený dystopický svet, ktorý hovorí o hraniciach, stenách, nových migráciách a najnovších geopolitických a ekonomických zmenách.

Hranice sa zmenia na červené alebo úplne zmiznú. Budú menej dostupné. Vybudujú sa nové steny a staré ideály budú pochované. Vojny budú odlišné, ale budú pokračovať v zabíjaní s namierenou pištoľou ideológie. Kapitalizmus s takmer žiadnym protivníkom bude stále viac a viac pokrývať suchozemský svet svojím pobrežím. Vlády prenechajú svoju moc veľkým korporáciám. Nové migrácie a bolestná Európa odolávajúca stratiť svoju hegemóniu. Občania hľadajúci svoju identitu v nákupných vozíkoch. 21. storočie prišlo a navždy nás zmenilo. Ale takmer vôbec sme si to neuvedomili. Akosi je všetko stále rovnaké...

Realizované s podporou Goethe-Institut