Fórum o integrácii

08. September 2017

Fórum o integrácii

Sociálne inovácie, nové technológie či dobré jedlo. To sú slová, ktoré sa nám väčšinou nespájajú s utečencami, Rómami, či bezdomovcami. My sme sa to rozhodli zmeniť.

Znevýhodnené osoby sú ľudia, ktorí sa ocitli v nepríjemnej životnej situácii vedúcej k sociálnemu vylúčeniu. Môže ísť o ľudí bez domova, žijúcich v extrémnej chudobe, osoby v staršom veku, so zdravotnými problémami, s duševnými poruchami, prípadne s trvalejším zdravotným hendikepom. Sťažené môže byť ich začlenenie do spoločnosti aj v prípade materstva, postavenia osamelého rodiča a podobne.

Utečenci a migranti sú tiež znevýhodnenými osobami. Ich sťažená životná situácia sa môže prejavovať v sociálnom vylúčení pre ich neznalosť slovenského jazyka a kultúry, pre kultúrne prekážky alebo odlišnosti, a pre nedostatok spoločenských a príbuzenských kontaktov. Utečenci môžu mať osobitné ťažkosti s preukázaním pred chádzajúceho vzdelania, či kvalifikácie, ich integrácia môže byť sťažená predchádzajúcou traumou. Aj oni môžu čeliť situáciám ako napr. starší vek, zdravotné problémy, či postavenie osamelej matky.

Fórum o integrácii je už štvrtým rokom priestorom venujúcich sa téme integrácie migrantov a utečencov na Slovensku. Tento ročník je tematicky zameraný na sociálne inovácie, ktoré pomáhajú integrovať na trh práce nielen migrantov, utečencov, ale aj iné znevýhodnené osoby.

Fórum naplníme výmenou najnovších informácií, prezentáciou úspešných projektov, koncepcií, stratégií a myšlienok, ktoré cielene podporujú zlepšovanie fungovania spoločnosti oblasti zamestnávania osôb s rôznym znevýhodnením.

Očakávame účasť odborníkov zo štátnej správy, miestnych samospráv a medzinárodnú účasť sociálnych inovátorov, neziskových organizácií, nadácií, vzdelávacích inštitúcií, sociálnych podnikov, chránených dielní či iných potenciálnych zamestnávateľov.

Fórum je určené odbornej verejnosti, pre tých, ktorí v tejto oblasti pracujú, ale aj tým, ktorí majú priamu alebo nepriamu skúsenosť so sociálnym vylúčením a chcú sa nechať inšpirovať praxou a nápadmi iných.

Vychádzame z myšlienky, že sociálni inovátori sa môžu navzájom inšpirovať a učiť, bez ohľadu na to, že pracujú s rôznymi cieľovými skupinami.

Program pre verejnosť


12. október 2017, Štvrtok, 19:00 Tabačka Talk: Sociálne vylúčení

13. október 2017, Piatok 17:00 Malý trh sociálnych inovácií

13. október 2017, Piatok 20:00 Music Lab: Civilizačné konverzácie

12. október 2017, Štvrtok 17:00, VSG Alžbetina 22 Vernisáž: Vypovedaní – cigáni vo výtvarnom umení 19. a 20. storočia Paralelné podujatie vo Východoslovenskej Galérii


Fórum o integrácii, odborná časť


13. október 2017, Piatok Vstup na základe registrácie

-- Fórum o integrácii organizuje Liga za ľudské práva a občianske združenie Marginal v spolupráci s Tabačkou Kulturfabrik.

Liga za ľudské práva poskytuje právnu pomoc a poradenstvo v oblasti ľudských práv, osobitne pre cudzincov a utečencov na Slovensku, zároveň sa venuje presadzovaniu transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej a integračnej politiky.

Marginal zabezpečuje priamu sociálnu, právnu, psychologickú, materiálnu a finančnú pomoc v procese integrácie utečencov do spoločnosti.

-- Organizáciu Fóra podporilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci projektu Ligy za ľudské práva Dajme šancu utečencom v rámci svojej dotačnej schémy zameranej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Realizácia Fóra je spolufinancovaná z projektu STEP 3 občianskeho združenia Marginal, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)“ , „Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí“ a z projektu „V4NIEM: Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism”, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Visegrad Fund.

Fórum o integrácii organizujeme za podpory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Migračného úradu Ministerstva vnútra SR.

Tabačka Kulturfabrik podporili Fond na podporu umenia, Mesto Košice a Košický samosprávny kraj.

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Liga za ľudské práva a OZ Marginal.

podporili