Tabačka Talk: Sociálne vylúčení

Program je súčasťou Fóra o integráci

Tabačka Talk: Sociálne vylúčení
diskusia Štvrtok 12. Október 2017 19:00 vstup voľný Veľká sála

Diskusia o sociálne vylúčených skupinách a potrebe ich integrácie.

Hostia: - Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva, - Anna Ivanková, Gréckokatolícka eparchiálna charita - Marek Ilenin, nezisková organizácia Relevant moderátor: Karol Rohrer

Liga za ľudské práva sa okrem bezplatnej právnej pomoci utečencom a migrantom v SR venuje presadzovaniu dobrých politík a zákonov v prospech migrantov a hosťujúcej spoločnosti. Sídli v Bratislave, má regionálnu pobočku v Košiciach.

Gréckokatolícka charita Košice podáva pomocnú ruku ľuďom v núdzi, aby každý mohol žiť v dôstojnosti bez ohľadu na rasu, pohlavie, vek, národnosť, náboženstvo, politické zmýšľanie. Venujú sa charitatívnej, vzdelávacej a zdravotnej činnosti.

Nezisková organizácia Relevant v Prešove prevádzkuje Domov na polceste pre mladých dospelých po odchode z detského domova. Inovatívne prvky zavádza do pracovnej terapie. Zriadila kreatívnu dielňu ako pracovný inkubátor, ktorý sa venuje reklamným a tlačiarenským službám.

Viac k Fóre o integrácii