Malý trh sociálnych inovácií

Program je súčasťou Fóra o integráci

Malý trh sociálnych inovácií
diskusia Piatok 13. Október 2017 17:00 vstup voľný Veľká sála

Sociálne inovácie, nové technológie či dobré jedlo. To sú slová, ktoré sa nám väčšinou nespájajú s utečencami, Rómami, či bezdomovcami. My sme sa to rozhodli zmeniť. Nielen v zahraničí, ale aj u nás už existujú úspešné podniky a koncepty, ktoré zapájajú ľudí zo znevýhodneného prostredia do moderného sveta. Vo forme krátkych prezentácií a neformálnej diskusie vám predstavíme 12 úspešných projektov:

 • Osoby v znevýhodnenej situácii: Úspešne začlenení cudzinci do života v Košiciach sa podelia so skúsenosťami s hľadaním práce na Slovensku.
 • Mareena je pokračovateľom iniciatívy “Kto pomôže?” a predstaví svoj dobrovoľnícky program, vzdelávacie a komunitné akcie, ktorými sa snaží vytvoriť most medzi Slovákmi a cudzincami na Slovensku.
 • Techfugees - medzinárodný sociálny podnik, ktorý vyhľadáva spôsoby ako možno využiť najnovšie technológie v prospech utečencov. Predstavia nápady v oblasti online vzdelávania a vývoja aplikácií pre utečencov, ktoré pomáhajú zvyšovať kvalifikáciu a nájsť si zamestnanie.
 • Občianske združenie Barlička v Prešove sa venuje ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Barličkári porozprávajú ako im pomáhajú nachádzať zmysluplné zamestnanie prostredníctvom chránenej dielne a sociálneho podnikania.
 • Habibi and Hawara je viedenská reštaurácia, ktorá nielen zamestnáva utečencov, ale ich súčasne pripravuje na to ako začať a rozbehnúť vlastnú firmu. Je to vlajková loď s plánom otvoriť v Rakúsku ďalšie podobné reštaurácie prevádzkované utečencami.
 • Oáza – nádej pre nový život je ubytovňa pána farára Gombitu v Bernátovciach, v ktorej pomáha ľuďom bez domova. Učia sa pracovať, niesť zodpovednosť za zverenú prácu a postupne si zvyšovať svoju životnú úroveň, aj úroveň účasti na komunite.
 • ETP Slovensko predstaví svoj program mentoringu Schopné deti. Prostredníctvom mentoringu, online mentoringu, projektového a zážitkového učenia externí mentori inšpirujú študentov zo sociálne vylúčených komunít učiť sa, aby si rozšírili svoj obzor, víziu svojej budúcnosti a mali pozitívny vplyv na komunitu.
 • Hotel Magdas vo Viedni vyrozpráva príbeh o tom, ako sa dá úspešne prevádzkovať hotel s tímom ľudí zo 14 rôznych krajín s neľahkými životnými osudmi, ktorí hovoria 23 rôznymi jazykmi. V časoch keď sa väčšina zamestnávateľov aj v Rakúsku zamestnávaniu utečencov vyhýba, hotel Magdas buduje svoju jedinečnosť na trhu práve skrz unikátny potenciál svojich zamestnancov.
 • Občianske združenie Vagus prepojilo terénnu sociálnu prácu s projektom denného a integračného centra Domec a chráneného zamestnania pre vybraných klientov v kaviarni Dobre&Dobré do príkladu dobrej praxe riešenia problematiky ľudí bez domova v Bratislave.
 • Nadácia Pontis podporuje firemnú filantropiu a dobrovoľníctvo, presadzuje zodpovedné podnikanie, udeľuje cenu Via Bona Slovakia. V spolupráci s medzinárodnou organizáciou Ashoka vytvorila vizualizáciu siete sociálnych inovátorov na Slovensku.
 • Košice IT Valley podporuje inovácie a vznik start-upov, pracovné inkubátory, vzdelávanie v oblasti inovácií a podnikateľstva, pomoc pri získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, expertnú a mentorskú podporu. Rôzne znevýhodnenia osôb vo fyzickom svete strácajú v IT prostredí význam.

Viac k Fóre o integrácii