Košice uspeli v kandidatúre na členstvo v prestížnej Sieti kreatívnych miest UNESCO

01. November 2017

Košice uspeli v kandidatúre na členstvo v prestížnej Sieti kreatívnych miest UNESCO

V apríli 2017 vstúpila Tabačka Kulturfabrik do partnerstva s mestom Košice a spolu s ďalšími organizáciami (Creative Industry Košice n. o. , Fakulta umení Technická Univerzita v Košiciach, K13 – Košické kultúrne centrá, DIG, Košice IT Valley z.p.o., Biela noc, o.z., a Tabačka Kulturfabrik) sa stala jedným z hráčov, ktorí sa v meste a regióne usilujú o zaradenie do siete UNESCO Creative Cities of Media Arts. Vyústením tohto partnerstva bol podpis Memoranda o spolupráci.

Dnes vieme, že Košiciam sa podarilo svoju prihlášku obhájiť. Stali sa jedným zo 64 nových členov siete a od utorka 31. októbra sú kreatívnym mestom mediálneho umenia.

Tento fakt vnímame, podobne ako titul EHMK 2013, ako veľký úspech mesta a ľudí, ktorí sa snažia o jeho rozvoj. Ani jedno zo slovenských miest v poslednych rokoch nezaznamelo tak významný a jednoznačný posun v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Creative City UNESCO je pre nás logickým pokračovaním práce na rozvoji mesta a potvrdením, že energia a úsilie, ktoré Tabačka venovala okrem iného aj získaniu titulu EHMK malo zmysel.

Jedným z našich partnerov pri a po získaní titulu EHMK, bolo práve mesto Lyon, ktoré je od roku 2008 aj Creative City UNESCO of Media Arts. Veríme, že kontakty nadviazané s iným členskými mestami, nám pomôžu pri rozvoji kvalitného programu a vyvarovaniu sa chýb, ktoré takéto veľké výzvy prinášajú.

Tabačka Kulturabrik smeruje v rámci programu v roku 2018 k prezentácii a propagácii spojenia umenia a vedy. Plánujeme vytvoriť program plný výstav, workshopov, diskusií, prezentácií či festivalov v spolupráci s mestom Košice, ako aj v spolupráci s rôznymi festivalmi a inštitúciami zo zahraničia. Tabačka bola uznaná ako centrum, ktoré má potenciál prezentovať najnovší vývoj v priereze umenia a technológií / kultúry a nových médií už pri získaní trojročného grantu od mesta Košice v tomto roku (pre obdobie 2017 -2019).

Sme radi, že sme mohli prispieť k úspechu prihlášky Košíc do siete Creative Cities UNESCO a považujeme to za dôležitý krok, ktorý má potenciál zmeniť mesto, určiť mu nové smerovanie a tým skvalitniť prostredie, v ktorom žijeme.