PST: Planéta tanec

PST: Planéta tanec
workshop, tanec Utorok 13. Marec 2018 16:30 30€ na tri mesiace Black Box

Milí rodičia! V marci otvárame tvorivú tanečno-pohybovú dielňu, v ktorej deti vo veku 4-7 rokov môžu zažívať radosť z tanca-pohybu a zároveň ním spoznávať a chápať samých seba a svet navôkol.

Tanečné stretnutia sú zamerané na prirodzený prejav, citlivé vnímanie samých seba a sveta navôkol, poznanie vlastného tela: „anatómia pre najmenších“, orientáciu v priestore, komunikáciu v skupine, jednoduché choreografie a tanečnú improvizáciu. Tanečný proces prebieha na báze objavovania, sebavyjadrenia a improvizácie cez ponúknuté hry, cvičenia a úlohy s využitím techník súčasného tanca a inšpirované Labanovou analýzou pohybu a Bartenieff Fundamentals. Deti sú tanečnou hodinou citlivo sprevádzané a usmerňované lektorkami.

Info a prihlášky:
PST - Priestor Súčasného Tanca o.z. pst.kosice@gmail.com | 0911 811 095

Organizátor: PST- Priestor Súčasného Tanca o.z.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia