Osmičkové roky v našich dejinách

21. Marec 2018

Osmičkové roky v našich dejinách

Provokatívna, fundovaná a nepochybne zaujímavá verejná diskusia o osmičkových rokoch v našich dejinách, ich historických súvislostiach a posolstve pre súčasnosť nás čaká v Tabačke Kulturfabrik 28. marca 2018.

Diskutovať od 17:00 h prídu historici Peter Jašek (ÚPN), Martin Pekár (UPJŠ) a publicista Arpád Soltész.

Moderuje: Michal Havran.

Diskusiu pripravili historici z Katedry histórie FF UPJŠ, pretože považujú za samozrejmé a nevyhnutné reagovať na súčasnú spoločensko-politickú situáciu formou odbornej diskusie o kríze demokracie. A tiež, pretože poznanie a porozumenie minulosti vedie k schopnosti orientovať sa v súčasnom svete.

Podľa historičky Alžbety Bojkovej udalosti posledných dní, ktoré momentálne rezonujú v širokej odbornej i laickej verejnosti, majú korene oveľa hlbšie, ako sa na prvý pohľad môže zdať. „Dejiny predsa tvoríme my. Je teda situácia, v ktorej sa Slovensko v týchto dňoch ocitlo výsledkom rozhodnutí nás všetkých? Vieme sa z našej minulosti poučiť a naozaj začať budovať slušné Slovensko?“ pýta sa organizátorka diskusie A. Bojková. Pre odpoveď si príďte v stredu do Tabačky.