Cyklus Najlepšie filmy Art Film Festu / Frankofonie

Cyklus Najlepšie filmy Art Film Festu / Frankofonie
film Štvrtok 14. Jún 2018 19:00 3€ / 2€ (s preukazom FK) Kino Tabačka

Na pozadí jedného z najničivejších konfliktov histórie, druhej svetovej vojny (resp. nemeckej okupácie Francúzska), skúma režisér Alexander Sokurov vzťah medzi umením a mocou. Pýta sa, čo nám kultúra hovorí o nás samých. Jeho historická filmová esej je nekonvenčnou prechádzkou parížskym múzeom Louvre, ktorým diváka sprevádza Napoleon a Marianne, ako alegorický symbol Francúzskej republiky. Louvre tu popri riaditeľovi M. Jacquesovi Jaujardovi a kunsthistorikovi Metternichovi funguje zároveň ako tretia hlavná postava, úchvatná kulisa i najvýznamnejšie úložisko svetovej kultúry. Film bol uvedený v súťaži v Benátkach 2015.