Moonride 09: Petra Fornayová a kol.: Hra na budúcnosť

Moonride 09: Petra Fornayová a kol.: Hra na budúcnosť
tanec, divadlo Piatok 12. Október 2018 19:00 4€ / 6€  Veľká sála

Hra na budúcnosť - Subjective Future je fiktívnym dokumentom – generačnou výpoveďou. Je vyrovnávaním sa s perspektívou času, subjektívnou interpretáciou blízkej či ďalekej budúcnosti etablovaných umelcov z rôznych umeleckých disciplín, ktorí civilne komentujú svoj možný beh životom. Tanec, divadlo, výtvarné umenie, filmový dokument a hudba sú v predstavení použité ako rovnocenné umelecké prostriedky. Jedno z intelektuálne najvyzretejších predstavení tejto sezóny.