aktuality - 18. decembra 2020

Budúcnosť revitalizácie Mlynského náhonu v Košiciach

Budúcnosť revitalizácie Mlynského náhonu v Košiciach

V Tabačke Kulturfabrik máme radosť. Potešili nás výsledky krajinársko-urbanistickej súťaže „Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach“. Je to preto, že riešené územie sa nás priamo dotýka a aj preto, že Tabačka Kulturfabrik sa spolu s partnermi a spolupracovníkmi, ktorí zdieľajú podobné vízie návratu vody do mesta, zaoberala už v časoch kandidatúry Košíc na Európske hlavné mesto kultúry. Vtedy bol projekt s názvom “Voda v meste” aj jednou z tém kandidatúry. V roku 2013 sa v rámci iniciatívy “Návrat vody do mesta”, za ktorou stáli Peter Radkoff, Peter Kočiš, Peter Vrábeľ a Zuzana Pacáková realizoval 24-hodinový multimediálny projekt, počas ktorého bola od 22. júna prvýkrát premávka na štvorprúdovke v Mlynskom náhone na dva dni odstavená. Priestor bol uvoľnený pre umelcov, diskusie o vode, jej význame pre mesto a pre obyvateľov mesta, ktorí si mohli počas prechádzky v Mlynskom náhone vychutnávať imaginárny pocit blízkosti vody sprítomnený v jednotlivých inštaláciách, pokoj od bežnej premávky a program prezentovaný zapojenými umelcami.

Odvtedy sme sa v Tabačke Kulturfabrik Mlynskému náhonu venovali intenzívne ďalej. Realizovali sme niekoľko odborných workshopov, seminárov, umeleckých intervencií, stretnutí s rôznymi odborníkmi, architektmi a aktivistami. Do aktivít spojených s Mlynským náhonom sa aktívne zapojili spolupracovníci a partneri sídliaci v Tabačke  – Pavol Mészáros a Peter Beňo z HUBa coworkingu, architekt Matúš Človieček a Martin Kossuth z grafického štúdia 436. Kontinuálne sme túto tému komunikovali s mestom a KSK a v roku 2018 sme vytvorili v Tabačke Kulturfabrik priestor pre pravidelné stretávanie sa lokálnych aktivistov a odbornikov, zaoberajúcich sa touto problematikou. K diskusiám o téme sme pozvali viacerých aktérov a našich partnerov, ktorí sa zaoberajú urbanizmom, či angažovaním verejnosti do tvorby miest, ako napríklad Spolka, Jemné zásahy Bratislava, Ufa-Fabrik Berlín a Gabu Haindl Architekten Viedeň, ktorí prispeli svojimi skúsenosťami a know-how. 

MORE Košice, autori projektu architekti Matúš Človieček a Martin Kossuth.

Veríme, že aj vďaka nášmu aktívnemu prístupu a systematickej podpore sa u nás následne sformovala skupina tých najaktívnejších občanov, ktorí pod vedením Eugena Ščavnického založili občianske združenie Mlynský náhon. A práve toto združenie dokázalo v spolupráci s mestom Košice pripraviť kvalitné podklady k súťažnému dialógu, participovať na jeho procese a doviesť ho k úspešnému výsledku. Touto cestou by sme chceli všetkým vyššie spomenutým vyjadriť vďaku za ich prácu a angažovanosť, bez ktorej by celý tento proces nemal patričnú váhu a kvalitu.

Workshop za účasti architektov a urbanistov zo zahraničia. Tabačka Kulturfabrik –  HUBa coworking, 2016.

V Tabačke Kulturfabrik máme radosť, že víťazný projekt zohľadňuje citlivo a s rešpektom vzťah k jednotlivým zónam celého riešeného územia Mlynského náhonu od Aničky až po územie nášho bezprostredného okolia. Teší nás, ako víťazný projekt bratislavského kolektívu okolo Ing. arch. Tomáša Hanáčka dokázal vyťažiť z kvalít a možností daného územia, jednotlivých funkcií budov a dotknutých stakeholderov. Víťazom súťaže blahoželáme.

To, že mnoho zaujímavých a relevantných riešení ponúkajú aj ostatné ocenené návrhy, je dokladom vysokej kvalite súťaže. Môžeme povedať, že prvá fáza je úspešne za nami,  zároveň si však uvedomujeme, že až tá nasledujúca – realizačná bude finálna a určí reálny charakter celej oblasti. Počas nej bude potrebné aj naďalej viesť s mestom odborný dialog, zaručiť širokú participáciu aktívnych občanov a dotiahnuť všetky potrebné detaily. Tabačka Kulturfabrik bude rada opäť pri tom a poskytne svoje personálne a priestorové možnosti všade, kde bude môcť k úspešnej realizácii návrhu pomôcť. 

Riešenie prepojenia Tabačky a hotela Yasmin z víťazného návrhu kolektív Hanáček – Fejo – Gloneková

Ako pri každom projekte je práce od návrhu k realizácii veľa, ale samotný priebeh ako aj výsledky súťaže nám dodávajú chuť a sú signálom veľmi reálneho a seriózneho prístupu mesta Košice k téme Mlynského náhonu. To všetko nám dáva nádej aj na jeho úspešnú realizáciu a budúcnosť, v ktorej plánujeme postupné budovanie Kreatívnej štvrte a Živého námestia. Ide o rozsiahlejšiu a dlhodobú víziu novej mestskej štvrte, prirodzene sústredenej okolo plánovaného kreatívneho centra na Strojárenskej ul., Tabačky Kulturfabrik a Mlynského náhonu, v ktorej má dôležité  postavenie kultúrny a kreatívny priemysel.

Veríme, že snaha všetkých zainteresovaných strán vyústi do kvalitného riešenia, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta a zatraktívni  Košice nielen pre ich obyvateľov, ale aj návštevníkov. 

V Tabačke Kulturfabrik vnímame ako veľmi dôležité jedno z našich poslaní, a to vytváranie zázemia pre skvalitňovanie verejných diskurzov a participáciu aktérov z rôznych oblastí života v našom meste a regióne. 

Ukážka z  prezentácie Koncepcie novej kreatívnej štvrte – autori: Peter Radkoff, Peter Beňo, Pavol Mészáros

Podrobnejšie informácie, vrátane finálnych návrhov súťažiacich, nájdete na stránke:

https://mlynskynahon.sk/vyhodnotenie-druhej-etapy-sutaze/

Čítajte viac

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik