aktuality - 11. marca 2019

Daruj Tabačke 2% z dane!

Daruj Tabačke 2% z dane!

Tabačka je unikátne nezávislé kultúrne centrum s cieľom neustále sa rozvíjať. To však dokážeme len s vašou podporou!

Aj vďaka vám sme v roku 2018 obnovili festival Moonride, dali priestor mnohým komunitným aktivitám, zorganizovali približne 1000 podujatí domácich aj zahraničných interpretov, ktoré navštívilo vyše 40 000 divákov. Radi by sme pokračovali v naštartovanom trende, neustále zvyšovali kvalitu a k tomu nám pomôžu vaše 2% z dane.

Ako darovať 2% z dane?
Neviete, ako darovať 2% z dane? Radi vám pomôžeme:

Ak ste zamestnanec…
1. Požiad ajte svojho zamestnávateľa (mzdovú učtáreň, ekonomické oddelenie…) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. Na potvrdení je uvedené, že nemáte nedoplatok na dani.

2. Potom vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte kolónky 01 až 11 – vaše osobné údaje. 2 % z dane musia byť najmenej 3,33 eur. V údajoch o prijímateľovi vypíšte údaje združenia, ktoré nájdete na konci tohto článku.

3. Najneskôr do 31. marca 2019 pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska. Ak nepoznáte adresu vášho daňového úradu, tu si môžete pozrieť, pod aký daňový úrad patríte: www.drsr.sk (vpravo kliknite na: zistenie miestnej príslušnosti).

SZČO
Ak podávate daňové priznanie sami – SZČO (napr. živnostníci), 2 % poukazujete vyplnením koloniek priamo v daňovom priznaní.

1. 2 % z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3,33 eur.

2. Vyplňte v daňovom priznaní vy alebo osoba, ktorá vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.

Údaje udruženia:
BONA FIDE o.z.
Gorkého 2
040 01 Košice
Slovensko
IČO – 31310711
DIČ DPH – SK 2021507213

Ďakujeme a tešíme sa na vás v priestoroch Tabačky Kulturfabrik na Gorkého 2 ulici v Košiciach.

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik