aktuality - 6. septembra 2022

Medziscéna prepojí Štátne divadlo Košice a Tabačku Kulturfabrik

Medziscéna prepojí Štátne divadlo Košice a Tabačku Kulturfabrik

Podpisom memoranda o spolupráci a uvedením divadelného predstavenia
Brave New life na Malej scéne Štátneho divadla Košice sa na začiatku novej divadelnej sezóny spustí
nový projekt MEDZISCÉNA, ktorý prepojí dve významné kultúrne inštitúcie v meste – nezávi,slé
kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik a Štátne divadlo Košice.

„Cieľom projektu je nadviazať systematickú spoluprácu medzi neziskovou organizáciou Tabačka
Kulturfabrik a štátnou príspevkovou organizáciou ministerstva kultúry – dvoch významných kultúrnych
inštitúcií zameraných aj na prezentáciu a propagáciu súčasného dramatického a tanečného umenia,“
hovorí Andrej Petrovič, umelecký šéf baletu súčasného tanca ŠDKE. Spustením spoločných
koordinovaných krokov v oblasti programu chcú obe centrá kultúry v Košiciach dosiahnuť synergický
efekt, zvýšiť efektivitu a dopad svojich aktivít smerujúcim k divákom aj tvorcom zapojeným do
jednotlivých programov. Zároveň chcú obyvateľom a návštevníkom mesta ponúknuť možnosť
nahliadnuť do rozdielov a prienikov zriaďovanej a nezriaďovanej kultúrnej inštitúcie a využiť možnosti
ich vzájomného dopĺňania sa s cieľom podpory a rozvoja tanečného a scénického umenia v Košiciach.
Podľa umeleckého riaditeľa Tabačky Kulturfabrik Petra Radkoffa sa aktivity nového projektu zamerajú
nielen na súčasných divákov a návštevníkov divadla a nezávislého kultúrneho centra, ale aj na
odbornú verejnosť, študentov a študentky umeleckých škôl z Košíc a košickú nezávislú umeleckú
scénu. „Medziscéna vznikla z potreby spolupráce a s ambíciou ponúknuť návštevníkom oboch
inštitúcií nové divácke príležitosti, prepojiť naše publiká a vytvoriť priestor pre spoločné tvorivé aj
vzdelávacie aktivity určené profesionálnej aj laickej verejnosti.“ dodáva Zuzana Psotková, kurátorka
divadelného programu kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik .

Projekt Medziscéna spustí už v úvode novej divadelnej sezóny, vo štvrtok 8. septembra, uvedenie
divadelného predstavenia Brave New Life na Malej scéne Štátneho divadla Košice. Predstavenie vzniklo
pred dvoma rokmi v koprodukcii dvoch nezávislých kultúrnych centier – Cooltour z Ostravy a Tabačky
Kulturfabrik, v súčasnosti je uvádzané v spolupráci s MOVE Ostrava. Pôvodný neklasický divadelný text
z pera Michaely Zakuťanskej sa opiera o príspevky z internetových diskusií a stránok a tvorí tak
metatext zložený zo shitstormu, v ktorom sa dnešný človek stráca.

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik