aktuality - 10. februára 2020

Otvor dvere komunitám

Otvor dvere komunitám

Jedným z cieľov kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik na rok 2020 je stabilizovať a rozvíjať komunitný program vznikajúci na základe podnetov a potrieb obyvateľov mesta a regiónu. Vzhľadom na fakt, že hlavnou prioritou kultúrneho centra je podpora súčasného umenia, tak rozvoj komunitného programu bez ďalšej pomoci bude pre nás výzvou. Z tohto dôvodu vaše 2% z dane  budú v roku 2020 určené výhradne na podporu komunitných podujatí.

V roku 2019 sme dali priestor viac ako 300 komunitným podujatiam. Patrili medzi nich napríklad: Language cafe, Lindy hop, Planéta tanec, Roztoč to, Hecni sa, Vedecké kaviarne, Toastmasters Košice, Ecstatic dance workshop, Etno bubny… 

Podpor svojimi 2% komunitný program kultúrneho centra Tabačka Kulturfabrik, ktorého ambíciou je reagovať na potreby obyvateľov mesta a regiónu, poskytovať priestor, technickú a personálnu podporu neformálnym zoskupenia, záujmovým skupinám a akčným jednotkám, ktoré sa venujú zmysluplnej činnosti orientovanej na zlepšenie kvality života, spoločnosti alebo blízkeho okolia. 

Vaša podpora bude použitá na stabilizáciu a rozvoj komunitného programu centra vyplývajúceho z potrieb obyvateľov mesta a regiónu. Výška vyzbieranej sumy aj účel jej použitia bude zverejnený na webe kultúrneho centra.

 

Ako darovať 2% z dane?

Neviete, ako darovať 2% z dane? Radi vám pomôžeme:

Ak ste zamestnanec…

  1. Požiad ajte svojho zamestnávateľa (mzdovú učtáreň, ekonomické oddelenie…) o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ vám vystaví a potvrdí „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“. Na potvrdení je uvedené, že nemáte nedoplatok na dani.
  2. Potom vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, kde vyplníte kolónky 01 až 11 – vaše osobné údaje. 2 % z dane musia byť najmenej 3,33 eur. V údajoch o prijímateľovi vypíšte údaje združenia, ktoré nájdete na konci tohto článku.
  3. Najneskôr do 31. marca 2020 pošlite, resp. osobne doručte vyššie uvedené formuláre „Potvrdenie“ spolu s „Vyhlásením“ daňovému úradu v mieste vášho trvalého bydliska. Ak nepoznáte adresu vášho daňového úradu, tu si môžete pozrieť, pod aký daňový úrad patríte: www.drsr.sk (vpravo kliknite na: zistenie miestnej príslušnosti).

Vyhlásenie (editovateľné pdf)

Potvrdenie o zaplatení dane ( editovateľné pdf)

 

SZČO

Ak podávate daňové priznanie sami – SZČO (napr. živnostníci), 2 % poukazujete vyplnením koloniek priamo v daňovom priznaní.

  1. 2 % z dane nám môžete poukázať, ak nemáte z minulosti nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb a výška 2 % z dane je aspoň 3,33 eur.
  2. Vyplňte v daňovom priznaní vy alebo osoba, ktorá vám robí daňové priznanie, oddiel „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.

 

Dôležité tlačivá

 

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

BONA FIDE o.z.

Gorkého 2

040 01 Košice

Slovensko

IČO – 31310711

DIČ DPH – SK 2021507213

 

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik