aktuality - 3. novembra 2021

TBCK forward perform

TBCK forward perform

S potešením oznamujeme prvú sériu rezidenčných pobytov so zameraním na performance, ktorá je sprístupnená prostredníctvom výzvy na predkladanie návrhov.

Aktuálne prijímame návrhy na nasledujúce obdobia pobytu v roku 2021:

26.11. – 5.12.

06.12 – 15.12.

Podmienkou zaradenia do výberu je vyplnenie prihlasovacieho formulára do 18. novembra 2021. Akékoľvek doplňujúce otázky môžete adresovať na: zuz@tabacka.sk

Celý text výzvy nájdete na webovej stránke

Realizáciu TBCK forward perform z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

ENGLISH

We are pleased to announce the first series of residencies with a focus on performance, which is made available through calls for proposals. 

We are currently accepting proposals for the following periods of stay in 2021: 

26.11. – 5.12.

6.12 – 15.12.

The condition for inclusion in the selection is the completion of the application form by November 18, 2021. You can address any additional questions to: zuz@tabacka.sk 

The full text of the call can be found on the website 

The implementation of TBCK forward perform from public sources was supported by the Slovak Arts Council.

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik