aktuality - 8. júla 2019

Základná materská služba

Základná materská služba

Košické kultúrne centrum TABAČKA – KULTURFABRIK programovo uvádzajúce alternatívne divadelné zoskupenia dňa 25. 6. 2019 predstavilo inscenáciu bratislavského divadla NUDE /Nezávislého Útvaru Divadelnej Energie/ ĽÚBIM ŤA A DÁVAJ SI POZOR ocenené Cenou diváka na festivale NOVÁ DRÁMA 2019 – hodnota tejto ceny je dosť relatívna.

Tvorkyne Veronika Malgot, Lýdia Ondrušová /sú spoločne podpísané pod réžiu a dramaturgiu, druhá menovaná je aj priamou realizátorkou/, Laura Madijah Štorcelová /námet, scénografia, kostýmy, grafický dizajn/, spolu s hosťujúcimi  Lenkou Libjakovou,  Mirkou Ábelovou /autorka literárnej predlohy poetickej prvej časti/,  Libušou Bachratou, Yehudom Gabrielitom Madijahom /autorom hudby a realizátorom vystupujúcom pod skratkou Gab/, Marekom Godovičom /dramaturgická spolupráca/ tak ponúkli divákom štyri autorské, autentické, navzájom súvisiace životné príbehy, ktorých spoločným menovateľom boli okolnosti súvisiace so vzťahmi medzi pohlaviami, s materstvom, s rodičovstvom a s rodičovstvom rodičov.

    Pôvodný priestor v ktorom sa inscenácia odohráva je byt na Björnsonovej ulici v Bratislave. Byt nepôsobí ako zabývaný domov. Na sprístupnenie autentických príbehov sa využívajú jeho všetky tri izby – použitá je teda simultánna javisková dekorácia – tento spôsob prezentácie využívalo stredoveké mystérium. /Mystérium podľa etymológie znamená: „tajomstvo, tajná pravda“ – čo je pre inscenáciu signifikantné./ Návštevník priestoru sa ocitne uprostred výpovede, ktorá systematicky popiera romantické predstavy o ľúbostných vzťahoch v rámci praktickej reality. Prezentované príbehy o intímnych životných detailoch oslovia všetkých ktorí ešte nezabudli počúvať a pritom povedia všetko, o čom sa nahlas nehovorí.

    Košické uvedenie zachovávalo bratislavské východiská. Začalo sa na plošine pred prvým hracím priestorom, kde štyri účinkujúce v domácich rovnošatách zahájili predstavenie štýlom „vojenského nástupu“ – v súvislostiach s „materstvom“ tento obraz získaval sarkastické konotácie. Metaforické významy nadobúdalo aj rozhadzovanie popísaných papierov prvou účinkujúcou, sugestívnou Mirkou Ábelovou, po priestore vstupnej plošiny, ktoré čakali na to, až ich v budúcnosti ktosi pozbiera. Záznamy sa zväčša týkali situácie pred samotným prvým pôrodom.

    Predstavenie pokračovalo vo vnútornom hracom priestore, ktorého scénografia pozostávala z množstva obalových škatúľ /slúžiacich na uskladnenie a presun všetkého hodnotného/ a z niekoľkých exotických hudobných nástrojov. Vzťahom dvoch realizátorov k rekvizitám tieto získavali cenné metaforické hodnoty. Aj keď sa v tejto časti objavili náznaky dialógu, presnejšia je klasifikácia: pokračujúci monológ výnimočnej predstaviteľky Lenky Libjakovej. Jej mužský spoluhráč Gab totiž „svoju pesničku húdol v inom jazyku“, čo vyjadrovalo nemožnosť nájdenia spoločných formulácií.

   Tretia časť sa týkala situácie po druhom pôrode. Realizátorka Libuša Bachratá /s pomocou reprodukovaného hlasového prejavu Veroniky Malgot/ sa tu všetkými dostupnými prostriedkami snažila zabrzdiť vývoj a mumifikovať sa do predchádzajúcej vizuálnej, ale aj mentálnej podoby. Metaforicky to naznačovalo použitie stacionárneho bicykla s riadidlami v tvare lyžiarskych palíc, ktorý umožňoval iba ilúziu pohybu vpred.

   Výpovedná poetika záverečnej štvrtej časti bola na míle vzdialená predchádzajúcim metaforickým kvalitám. Išlo v nej o akési „zosumarizovanie predtým sprístupneného“, preto bola radikálna zmena komunikácie vlastne úplne namieste. Hracím priestorom bolo prostredie reálnej obývačky, s ponúkanými reálnymi nápojmi a pochutinami. Realizátorka tohto monológu Lýdia Ondrušová, v predstavení dvojnásobná matka, sa tu bez obáv vystavila prípadným námietkam zo strany obecenstva.

 

Autor textu: Ján Rácz, divadelný publicista

 

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik