Príbeh Tabačky

Dvor Tabačky

Tabačka Kulturfabrik je unikátnym kultúrnym centrom a otvorenou zónou pre umenie, kreativitu a spoluprácu v Košiciach.

Jej príbeh sa začal písať v roku 2009 v tzv. starej Tabačke. Opusteným priestorom bývalej tabakovej továrne vdýchli nový život Peter Radkoff s tímo spolupracovníkov z občianskeho združenia Bona Fide. Najskôr svojpomocne, a na vlastné náklady, v jednej z budov vytvorili alternatívny kultúrny priestor. Dnes známy ako Fabricafe si doteraz zachoval genia loci a pôvodnú atmosféru. Tabačka bola po IC Cultur Train a Kasárňach Kulturpark tretím spoločenským centrom, ktoré v Košiciach Radkoff s tímom založili. Sú známi dlhoročnou prácou v rámci košickej umeleckej komunity, aktívnym budovaním modernej kultúrnej infraštruktúry v metropole východu a propagáciou nezávislej kultúry na celom Slovensku.

Pre vznik kultúrno-kreatívnej fabriky sa ukázalo ako prelomové rozhodnutie Košického samosprávneho kraja (KSK) podporovať rozvoj kreatívnej ekonomiky v regióne a súčasne investovať do obnovy svojho majetku. Zastupiteľstvo KSK v apríli 2011 schválilo Koncepciu rozvoja kreatívnej ekonomiky a Tabačka Kulturfabrik sa stala jeho prvým konkrétnym projektom. Vďaka rozsiahlej investícii do rekonštrukcie a modernizácie chátrajúceho priemyselného areálu mohla v máji 2015 otvoriť svoje brány nová Tabačka Kulturfabrik s využívanou plochou až 2500 m2.

S priestorom sa výrazne rozšírili aj programové možnosti. Tabačka sa stala miestom na prezentáciu a produkciu rôznych žánrov súčasného umenia. Od koncertov, divadelných predstavení, cez súčasné tanečné umenie, nový cirkus, výstavy, multikultúrne podujatia, interaktívne inštalácie až po workshopy, prednášky a množstvo komunitných aktivít. Novinkou bola podpora iniciatív z rôznych oblastí kreatívneho priemyslu. Pre komunitu mladých podnikateľov sa Tabačka stala pracovným priestorom. Pracujú v HUBa co-workingu, alebo si prenajímajú niektorú z trinástich samostatných kancelárií. Zároveň poskytujú komplementárne služby pre kultúrny a umelecký program.

Tabačka podporuje multikultúrnu spoločnosť, otvorený spôsob zmýšľania, experiment a kreativitu. Snaží sa poskytovať vzdelanostné zázemie a rozvíjať kritické myslenie.

„Našim zámerom je budovať verejný priestor, ktorý je kultúrnym centrom pre všetkých. Miestom pre stretávanie ľudí, zdieľanie vedomostí, spoločnú tvorbu a realizáciu nápadov. S dôrazom na participáciu vytvárame trvácne a významné vzťahy medzi Tabačkou a jej komunitou, podporujúce zároveň zapájanie širšej verejnosti. Preto je v programe Tabačky množstvo aktivít iniciovaných práve komunitou, nielen vlastnými dramaturgmi,“ hovorí zakladateľ a riaditeľ Tabačky Kulturfabrik Peter Radkoff.

Tabačka je aktívnym subjektom aj pri budovaní lokálnych, regionálnych a štátnych kultúrnych politík. Výrazne sa angažuje v spolupráci s mestskou i krajskou samosprávou. Jej ľudia sa podieľali na príprave projektov UNESCO Creative City of Media Art a Krajského kreatívneho centra. Zúčastňujú sa aj na tvorbe systému grantovej podpory KSK pre kultúrne podujatia a organizácie.

Prostredníctvom spolupráce s medzinárodnými partnermi sa zdroje Tabačky Kulturfabrik zároveň stávajú zdrojmi, ktoré podporujú rozvoj nezávislej kultúry v Európe. Tabačka je od roku 2007 členom siete nezávislých kultúrnych centier v Európe Trans Europe Halles (TEH – www.teh.net) a od roku 2008 aj spoluzakladateľom siete nezávislých kultúrnych centier na Slovensku (ANTENA – www.antena.sk).

Trans Europe Halles (TEH)


Trans Europe Halles (TEH) je jedna z najstarších a najväčších medzinárodných sietí, združujúcich viac ako 60 nezávislých kultúrnych centier z takmer všetkých krajín Európy. Medzi jej hlavné aktivity patrí zdieľanie skúseností na pravidelných stretnutiach, ktoré sa konajú dvakrát do roka. Hostiteľom je vždy iný člen, čím sa vytvára priestor na prezentáciu daného mesta a projektov, ktoré sa v ňom vytvárajú. V roku 2012 Tabačka Kulturfabrik hostila 73. stretnutie TEH, ktoré bolo výnimočné blízkosťou k schengenskej hranici. Košice sú jedným z najvýchodnejších miest, v ktorých sa stretnutie konalo, preto bolo jeho témou práve prekonávanie hraníc. Osobitnou bola účasť početnej skupiny zástupcov kultúrnych centier spoza hraníc Schengenu. Do Košíc prišlo takmer 150 kultúrnych operátorov z vyše 30-tich krajín. Hovorili spolu o súčasnosti a budúcnosti nezávislej kultúry v strednej a východnej Európe, ale aj o situácii nezávislej kultúry v ich krajine či meste.

Anténa


Anténa združuje sieť kultúrnych centier a organizácií, ktoré pôsobia v oblasti nezávislého súčasného umeniaa kultúry na Slovensku. Vyvíja aktivity smerujúce k zlepšovaniu pozície nezávislej kultúry v spoločnosti. Anténa sa snaží zastupovať nezávislé kultúrne centrá v komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy, zlepšovať ich postavenie v systéme téme kultúrnej politiky a prispievať k vytvoreniu profesionálnych podmienok pre ich fungovanie. Tabačka Kulturfabrik patrí k spoluzakladateľom združenia. Členmi sú A4 – nultý priestor (Bratislava), Tabačka Kulturfabrik (Košice), Klub Lúč (Trenčín), divadlo Na peróne (Košice), Divadlo Pôtoň (Bátovce), Záhrada – Centrum nezávislej kultúry (Banská Bystrica), Stanica Žilina – Záriečie (Žilina), Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica), Banská ST A NICA (Banská Štiavnica), KC Dunaj (Bratislava), Nástupište 1 – 12 (Topoľčany) a tiež pridružení členovia a priatelia.

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


Generálny partner

Podporujú nás

https://web.vucke.sk/sk/

Finančná podpora

http://www.fpu.sk/sk/
Tabačka Kulturfabrik