História areálu

Uhorská kráľovská tabaková továreň

História areálu, v ktorom sa nachádza Tabačka Kulturfabrik, sa začala sa písať v polovici 19. storočia, vybudovaním tabakovej továrne.

Košickú uhorskú kráľovskú tabakovú továreň zriadili v roku 1851 v budovách skonfiškovaných štátom, na pozemkoch dnešnej Strojárenskej ulice. Novostavba dvojpodlažnej budovy továrne bola dokončená v roku 1854 v priestoroch siahajúcich po dnešnú Garbiarsku ulicu. Boli v nich umiestnené výrobne, zámočnícka a stolárska dielňa, sklady a úradovne. Od roku 1855 pribudol k manufaktúrnej výrobe parný stroj na rezanie fajkového tabaku. Koncom 19. storočia celková rozloha areálu továrne dosahovala 6 840 m2. V celkovo deviatich budovách boli priestory pre administratívu, rezačky tabaku, zariadenie pre zavinovanie cigár, baliareň a expedícia. Ďalšie budovy slúžili ako sušiarne a sklady tabaku a tabakových výrobkov.

Košická továreň nevyrábala cigarety, ale cigary a fajkový tabak. Výrobný vrchol dosiahla v roku 1885. Od tých čias sa výroba neustále znižovala. Dôvodom boli konkurenčné tabakové továrne, ktoré vznikali v blízkych mestách a znižovanie počtu pracovných miest. Napriek tomu, v roku 1909 ešte pribudol ďalší objekt pre administratívu, byty a sklad, orientovaný do Gorkého ulice.

Prevádzku tabakovej továrne úplne zrušili v roku 1951. Do roku 1953 väčšiu časť jej areálu rekonštruovali pre potreby odborného učilišťa. Väčšinu objektov až do septembra 2007 využívalo Odborné učilište Aurela Stodolu. Slúžili ako dielne, učebne, kancelárie a ubytovňa.

Vlastníkom celého areálu je Košický samosprávny kraj.

Objekty, ktoré sa nachádzajú na Strojárenskej ulici č.3, sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako technická pamiatka pod číslom 4596/1-3 a názvom Továreň s areálom – Tabaková továreň.

(Zdroj: Štúdia Feasibility study a Cost & Benefit analýzy na Multifunkčný objekt v rámci areálu na Strojárenskej ulici č. 3 v Košiciach v rámci projektu MISTER)

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik