Programové zameranie

Naša dramaturgia ponúka a predstavuje tvorbu slovenských aj zahraničných autorov. Výrazné zastúpenie v programe majú podujatia iniciované miestnymi komunitami alebo obyvateľmi. Reflektujú ich aktivity a záujmy, pričom tvoria asi 30 percent z celkového programového obsahu.

Hudba

Tabačka prináša hudobné projekty a účinkujúcich v žánroch od alternatívneho indie rocku, až po pop, elektroniku či experimentálnu hudbu.

Divadlo a literatúra

V rámci divadelného programu je ambíciou Tabačky prinášať diela, ktoré reflektujú svetové trendy, mapujú dianie na slovenskej  divadelnej scéne, majú autorský akcent, neboja sa experimentu a spracúvajú angažované témy.

Tanec a nový cirkus

Súčasný tanec je u nás ešte stále najmenej poznaný umelecký obor. Za posledné roky sa však dostáva stále viac do povedomia, a to aj vďaka lokálnej produkcii.

Diskusie a prednášky

Diskusie a prednášky sú v Tabačke často prepojené s divadlom, tancom, literatúrou, hudbou, výtvarným umením, novými médiami či filmom.

Nové médiá

Organizujeme výstavy, filmové a hudobné programy, videoprogramy, predstavenia, prednášky, diskusie a workshopy s poprednými umelcami, aktivistami a kultúrnymi pracovníkmi.

Film

Kino Tabačka je artové kino, ktoré sa zameriava na premietanie finančne a ideologicky nezávislých umeleckých filmov.

Rezidenčný program

Tabačka sa tak pomaly stáva aj miestom stretnutí pri tvorbe. Stretnutí tvorcov z rôznym umeleckým pozadím, stretnutí miestnych a hosťujúcich umelcov, stretnutí aktérov a divákov.

Komunity

Komunitným programom Tabačka podporuje iniciatívy zamerané na spoločenský aktivizmus v mnohých oblastiach života – v kultúre, vzdelávaní, environmente, charite, sociálnej inklúzii, komunitnom rozvoji.

Výtvarné umenie

Výstavy patria k Tabačke od jej otvorenia. V zrekonštruovanom a rozšírenom priestore na to máme vytvorený špeciálny priestor Tabačka Gallery, ktorý umožňuje organizovať výstavy častejšie a profesionálnejšie.

Program v Tabačke Kulturfabrik vytvárame nielen pre obyvateľov Košíc a Košického kraja, ale pre všetkých, ktorým sa metropola východu stala dočasným miestom pre život. Či už sú to študenti stredných a vysokých škôl, zamestnanci firiem alebo turisti.

Budujeme inovatívnu platformu zameranú na rozširovanie a kultivovanie publika, vrátane rozšírenia komunikačných prostriedkov (on-line v reálnom priestore a čase). Snažíme sa o vytvorenie rôznych modelov spoluúčasti, či už formou organizovania dní otvorených dverí alebo prieskumu názorov cez aplikácie, ktorými návštevníci, zákazníci, tvorcovia a účastníci programu hodnotia našu prácu.

Plánujeme vytvoriť miesto pre komunikovanie témy európskeho kultúrneho a priemyselného dedičstva a reflexiu špecifických historických udalostí. Pre obdobie rokov 2018 – 2020 je obsahovou prioritou programu Tabačky angažované umenie a spojenie umenia s novými technológiami.

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik