AFF 2019: Premietanie Workshop AZYL – Reklama na festival

Pi 21. júna 2019 / 18:30 - Pi 21. júna 2019 / 22:30

AFF 2019: Premietanie Workshop AZYL – Reklama na festival
Prezentácia a premietanie minútových filmov študentov stredných škôl – účastníkov 5-dňového Workshopu AZYL. Verejné podujatie Art Film Festu, na ktorom frekventanti odprezentujú svoje jednominútové filmy s témou Reklama na festival. Premietanie bude spojené s krátkou diskusiou.

• A presentation and screening of one-minute movies made by secondary-school students who participated in the five-day AZYL Workshop. In this Art Film Fest public event, participants will present their one-minute movies on the theme of “Film Festival Advertisement”. Screenings will be accompanied by a short discussion.

Vstupenky dostupné na www.artfilmfest.sk

AFF 2019: Premietanie Workshop AZYL – Reklama na festival

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik