ART-IN-RES FEST: 1 – 2 – 3 – residents

So 02. októbra 2021 / 17:00 - So 02. októbra 2021 / 21:00

ART-IN-RES FEST: 1 – 2 – 3 – residents

Otvorené pracovné stretnutie zástupcov organizácií zapojených do projektu s názvom Connecting V4 ART-IN-RES a pozvaných hostí. Podujatie je otvorené pre širokú laickú aj profesionálnu verejnosť, ktorú zaujíma čo rezidencie vlastne sú, aký majú význam pre umelcov, hostiteľské organizácie a čo môžu prinášať divákom.

V rámci prezentácie vystúpia zástupcovia organizácií, ktoré aktuálne rezidencie v našom meste ponúkajú –  K.A.I.R. – Košice Artist in Residence, Kino Úsmev, novovzniknutá iniciatíva Literárne rezidencie Košice a spomenieme aj rezidenčné programy, ktoré rozbieha Tabačka Kulturfabrik. V závere sa voľne porozprávame o výzvach a možnostiach rozvoja rezidencií v našom meste ale aj o programoch, ktoré vieme ponúknuť umelcom z regiónu V4.

Vstup: voľný / Kino Tabačka

English version

Open working meeting of representatives of organizations involved in the Connecting V4 ART-IN-RES project and invited guests. The event is open to the public and professionals, who are interested in what residences are, what they mean for artists, host organizations and what they can bring to the audience.

Representatives of organizations that offer current residences in our city – K.A.I.R. – Košice Artist in Residence, Kino Úsmev, the newly established initiative Literary Residences Košice and we will also mention the residency programs launched by Tabačka Kulturfabrik. In the end, we will talk freely about the challenges and opportunities for the development of residences in our city, but also about the programs that we can offer artists from the V4 region.

Projekt FABRIK SPACE – otvorená zóna pre komunity a občiansku participáciu je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ART-IN-RES FEST: 1 – 2 – 3 – residents

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik