ART-IN-RES FEST: Smrť Antigony

Pi 01. októbra 2021 / 19:00 - Pi 01. októbra 2021 / 23:59 Predaj ukončený

ART-IN-RES FEST: Smrť Antigony

Inscenácia o súčasnej rebelke Antigone, reprezentantke občianskej odvahy, skúma postavenie človeka v komunite, ktorá ho chráni a zároveň likviduje.

Antigona sa búri proti spoločnosti, nespravodlivosti zákona, nenávisti, vláde mužov, a to aj napriek tomu, že ju vzbura môže stáť život.

Právo jednotlivca – ženy – na slobodu a život v demokratickej spoločnosti, zdanlivo slobodnej a slušnej, je pre svoju krehkosť stále ohrozené.

Na motívy Sofoklovej Antigony

réžia: Marko Popović

účinkuje: Zuzana Psotková a zbor

dramaturgia: Dáša Čiripová

kostýmy: Andrea Štrbová

hudba: Samuel Szabó

produkcia: PORT o.z.

Inscenácia vznikla aj vďaka podpore a rezidencii v kultúrnych centrách  Stanica Žilina-Záriečie a Tabačka Kulturfabrik.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Mesto Košice.

Vstup: 4€ predpredaj / 6€ na mieste / Veľká sála

 

English version

The production about the current rebel Antigone, a representative of civic courage, examines the position of man in the community, which protects and at the same time liquidates him.

Antigone rebels against society, the injustice of the law, hatred, the rule of men, even though a revolt can cost her her life.

The right of the individual – the woman – to freedom and life in a democratic society, seemingly free and decent, is still threatened by its fragility.

On the motifs of Sophocles‘ Antigone.

Directed by: Marko Popović

Performed by: Zuzana Psotková and choir

Dramaturgy: Dáša Čiripová

costumes: Andrea Štrbová

music: Samuel Szabó

production: PORT o.z.

The production was also created thanks to support and residency in the cultural centers Stanica Žilina-Záriečie and Tabačka Kulturfabrik.

Supported using public funding by Slovak Arts Council and city of Košice.

Projekt FABRIK SPACE – otvorená zóna pre komunity a občiansku participáciu je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

ART-IN-RES FEST: Smrť Antigony

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik