ART-IN-RES FEST

Pi 01. októbra 2021 / 19:00 - So 02. októbra 2021 / 22:00 Predaj ukončený

ART-IN-RES FEST

Nultá edícia nového formátu, ktorý má ambíciu stať sa festivalom Tabačky Kulturfabrik, ktorý bude predstavovať umelcov a diela, ktoré vznikli v rámci rezidenčných pobytov v priestoroch a/alebo s podporou kultúrneho centra.

Impulzom jeho vniku je účasť Tabačky Kulturfabrik na medzinárodnom projekte s názvom Connecting V4 ART-IN-RES, ktorý bol v minulom roku iniciovaný lídrom projektu – neziskovou organizáciou Malá inventura z  Českej republiky. 

V rámci projektu sa organizácie z  krajín V4 a Bieloruska venujú mapovaniu situácie, možností, podmienok pre tvorivé umelecké rezidencie v jednotlivých štátoch. Na spoločných stretnutiach v rámci festivalov organizovaných každým zapojeným partnerom prezentujú aktuálne možnosti a pomenúvajú výzvy s ktorými sa umelci a organizátori rezidencií stretávajú.

Do projektu sú zapojené organizácie:

Nová síť z.s. – Česká republika

L1 Független Művészek Közhasznú Egyesület – Maďarsko 

STOWARZYSZENIE TEATRALNE A PART – Poľsko

Tabačka Kulturfabrik n.o. – Slovensko

Культ. Центр КОРПУС (Cultural Center CORPUS)- Bielorusko

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia Medzinárodný vyšehradský fond.

ART-IN-RES FEST predstaví dve performing art produkcie, ktoré v minulom období vznikli v Tabačke Kulturfabrik, nočnú party pod taktovkou rezidenčných djov centra a diskusiu o možnostiach tvorivých rezidenčných pobytov na Slovensku, spojenú s prezentáciou organizácií posktujúcich rezidencie so sídlom v Košiciach.

Vstup na podujatia je možný zakúpiť aj jednotlivo, ale odporúčame zadovážiť si permanentky v hodnote 15 eur a navštíviť všetky podujatia.

 

PROGRAM:

Pi 01. októbra 2021 / 19:00

Smrť Antigony

 

Pi 01. októbra 2021 / 22:00

Residents Night

 

So 02. októbra 2021 / 17:00

1 – 2 – 3 – residents

 

So 02. októbra 2021 / 19:00

Ariadna Vendelová – All My Skirts

 

English version

ART-IN-RES is the zero edition of the new format, which has the ambition to become the Tabačka Kulturfabrik festival, which will feature artists and works created during residencies at the premises and / or with the support of the cultural center.

The impetus for its birth is the participation of Tabačka Kulturfabrik in an international project called Connecting V4 ART-IN-RES, which was initiated last year by the project leader – the non-profit organization Malá inventura from the Czech Republic.

Within the project, organizations from the V4 countries and Belarus are dedicated to mapping the situation, possibilities, conditions for creative artistic residencies in individual countries. At joint meetings within festivals organized by each involved partner, they present current opportunities and name the challenges that artists and residents‘ organizers meet with.

The following organizations are involved in the project:

Nová síť z.s. – Česká republika

L1 Független Művészek Közhasznú Egyesület – Maďarsko 

STOWARZYSZENIE TEATRALNE A PART – Poľsko

Tabačka Kulturfabrik n.o. – Slovensko

Культ. Центр КОРПУС (Cultural Center CORPUS)- Bielorusko

Supported using public funding by Slovak Arts Council and International Visegrad Fund.

ART-IN-RES FEST will present two performing art productions, which were created in Tabačka Kulturfabrik, a night party of residential DJ from Tabačka and a discussion about possibilities of creative residencies in Slovakia, combined with a presentation of organizations providing residences based in Košice.

Admission to events can also be purchased individually, but you can buy festival ticket for 15 euros and visit all events 🙂

ART-IN-RES FEST

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik