Budúcnosť je teraz: Guy Ben-Ary (AU)

Ut 20. augusta 2019 / 20:00 - Št 12. septembra 2019 / 23:59

Budúcnosť je teraz: Guy Ben-Ary (AU)
Otázky živosti a ďalšie absurdné scenáre 
„Kyborg je druh rozobratého a naspäť zmontovaného, postmoderného kolektívneho a osobného ja.“ Donna Haraway
Pri podnecovaní angažovanosti a kritickej reflexie jedinečného kultúrneho okamihu, keď sme svedkami bezprecedentného vývoja biotechnológií a rôznych spôsobov prahových životov, ktoré odporujú tradičnému chápaniu života, zohráva umenie dôležitú úlohu. Guy Ben-Ary si kladie otázku, aký potenciál má umenie iniciovať verejnú diskusiu o výzvach vyplývajúcich z existencie takýchto prahových životov. Vytvára umelecké diela spochybňujúce vplyv súčasných a novovznikajúcich biotechnológií na pretvárajúce sa sily, ktoré riadia a určujú život, smrť a schopnosť vnímať.
Ben-Ary je umelec a výskumník pracujúci pre spoločnosť SymbioticA a pre Centrum excelentnosti biologických umení na Západoaustrálskej univerzite. Od roku 2001 je jeho biologické laboratórium zároveň jeho umeleckým ateliérom, kde prebieha kreatívny proces, a ako umelecké média mu slúžia tkanivová kultúra, tkanivové inžinierstvo, elektrofyziológia, mikroskopia a ďalšie biologické techniky. Jeho výskum je interdisciplinárny a výroba umeleckých diel zvyčajne zahŕňa spoluprácu umelcov, vedcov a inžinierov.

Ben-Aryho výskum zahŕňa niekoľko základných tém, ktoré sú podperou priesečníka umenia a vedy: život a smrť, kybernetika a umelý život. Vedome pristupuje k procesom schopným transformovať telá alebo živý biologický materiál z umeleckého, filozofického a etického hľadiska a využíva nové vedecké a kybernetické technológie na tvorbu umeleckých diel, ktoré prehodnocujú chápanie života a ľudského tela. Vo svojej práci využíva biotechnológie podvratným spôsobom a snaží sa ich problematizovať tak, že predkladá absurdné a futuristické scenáre. Utieka sa k stratégiám, ktoré pomáhajú prilákať divákov k objavovaniu umeleckých diel takým spôsobom, ktorý ich privádza k dialógu o budúcnosti týchto technológií a povzbudzuje ich, aby prehodnotili svoje vlastné vnímanie a presvedčenie.
Táto výstava predstavuje dokumentáciu štyroch jeho hlavných projektov dokončených za posledné desaťročie: Silent Barrage (Tichá priehrada), In-Potentia, Snowflake (Snehová vločka) a cellF.

Otváracie hodiny galérie: denne od 10:00 do 22.00

Podujatia Tabačka Kultrufabrik podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

guybenary.com

Budúcnosť je teraz: Guy Ben-Ary (AU)

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik