Café Európa: Rómovia vo verejnom priestore

Ut 24. septembra 2019 / 18:30 - Ut 24. septembra 2019 / 22:30

Café Európa: Rómovia vo verejnom priestore
Rómovia tvoria takmer 10 percent populácie SR. Na rozdiel od iných menšín im však chýba politické zastúpenie – koľko Rómov je v parlamente či vláde? Je to pre modernú zastupiteľskú demokraciu problém? Potrebovali by Rómovia viac priestoru na kandidátkach, či mať priamo vyhradené miesta v zastupiteľských orgánoch tak, ako menšiny v niektorých iných krajinách?
V diskusii budeme hľadať odpoveď na otázku, prečo je vo verejnom priestore tak málo Rómov a prečo je to tak. Zlepšila by sa ich situácia na Slovensku, ak by mali viac „svojich“ zástupcov v politike? A čo im bráni, aby sa do vysokej politiky sami prebojovali?

Cieľom debaty Café Európa je zvýšiť povedomie a podporiť spoločenskú diskusiu na vybrané otázky týkajúce sa EÚ a jej členských štátov. Je ideálnym priestorom na diskusiu o témach, ktoré sa týkajú jednotlivca, ale majú Európsky rozmer.

Publikum má možnosť vypočuť si argumenty odborníkov, zapojiť sa do diskusie, klásť otázky a nakoniec si na základe prezentovaných informácií vytvoriť na tému vlastný názor; to všetko v príjemnej neformálnej atmosfére kaviarne.

Formát vznikol pod hlavičkou Zastúpenia EK na Slovensku v roku 2010.

Vstup: voľný
Café Európa: Rómovia vo verejnom priestore

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik