Čo do pekla je KE-13 kultúra dnes ?

St 02. novembra 2016 / 19:00 - St 02. novembra 2016 / 23:59

Čo do pekla je KE-13 kultúra dnes ?

Od emblematického roku 2013 v košickej kultúrnej scéne ubehli tri roky a my si dovolíme obzrieť sa a trošku bilancovať. Diskusia s hosťami samozrejme neostane iba v sentimentálnej rovine, pokúsime sa zhodnotiť súčasný stav a načrtnúť aj vývoj do najbližších rokov. Nevyhneme sa však aj typickému javu, ktorý sa s menším či vačším časovým odstupom v Košicickej kultúrnej politike neustále opakuje. S cenzúrou.

Formát prednášok, prezentácií, projekcií a diskusií, ktoré sa zaoberajú ʺnezodpovedanými otázkamiʺ jednak z oblasti súčasného vizuálneho umenia, hudby, filmu, ale taktiež ʺhorúcimi témamiʺ z oblasti verejného života, ktoré s kultúrou súvisia. Prvoradou ambíciou formátu WHAT THE HELL***IS? je živou formou zoznámiť širokú verejnosť s umením a jeho témami, ktoré sa v dnešnej dobe veľkej popularite netešia.

Čo do pekla je KE-13 kultúra dnes ?

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik