Denisa Dováľová – (Ne)vymedzená plocha & David Petráš – Béter (otvorenie výstavy)

St 18. augusta 2021 / 18:00 - St 18. augusta 2021 / 22:30

Denisa Dováľová – (Ne)vymedzená plocha & David Petráš – Béter (otvorenie výstavy)

(Ne)vymedzená plocha je atlasom senzorických skúseností človeka s prostredím zemského povrchu v rámci subjektívnej autorskej skúsenosti, ktorá ale nevyhnutne rezonuje v kontexte poznaných kultúrnych, technologických a vedeckých schém. Cez elaborované prizmy tak do intuitívneho žánru krajinomaľby vstupujú  taxonómie, ktoré v rôznych úrovniach štrukturujú cyklus malieb – podobne ako svojho času kubizmus, konštruktivizmus, či ďalšie avantgardy v reakcii na nové možnosti vnímania sveta. (Ne)vymedzená plocha je syntézou viacerých rovín takéhoto štrukturovania – s  odkazom na modernistické avantgardy v klasickom médiu grafiky. V primárnej rovine je cyklus rozvrstvený podľa hustoty ľudských obydlí (mesto – dedina – medzistav – príroda), v sekundárnej na základe plynutia času v rámci kalendárneho roka a v ďalších podľa empirických charakteristík prostredia – rýchlosti, teploty, dynamiky a ďalších. 

 

Antropocentrická perspektíva, z ktorej je možné prostredie takto pomenovať a katalogizovať sa vo vizuálnom poňatí cyklu prelína so zobrazovaním ľudských zásahov do krajiny z perspektívy krajiny samotnej – 12 mesiacov nie je len poľnohospodársky cyklus manipulácie s technikou a úrodou, ale (hlavne) základný cyklus vzniku a rozkladu, ktorý v pozadí dominuje aj procesom ľudskej civilizácie. Pravé uhly budov nie sú len efektívnym nástrojom k tvorbe prostredia pre život ľudí, ktorí zo svojich pravouhlých okien upierajú celý život zrak na prírodné systémy. V dehumanizovanej perspektíve, ktorej modelovanie do grafickej podoby je intuitívnou autorskou disciplínou, sú tieto pravé uhly elementom spôsobujúcim výrazne iné lámanie vetra, zvuku, či slnka a aj keď sú v celoplanetárnej povrchovej štruktúre skôr zlomkom, než dominujúcou formou, predstavujú  neprehliadnuteľnú formatívnu silu, kontrastujúcu s vlastnosťami prírodnín.

Ľuďmi vytvorené štruktúry našepkávajú každodennosti ľudského života a vnímania. Skombinujúc myslenie človeka a perspektívu prírody sú však skôr akýmisi heterotopiami – výnimkami obchádzajúcimi a zároveň reformujúcimi „pravidlá“ systému, z ktorého vzišli. Grafický cyklus a zvuková inštalácia (Ne)vymedzená plocha dáva prírode uši, oči a priestor, aby sa o sebe pokúsila prehovoriť výrazovými prostriedkami človeka

Vstup: voľný / Galéria Tabačka

Denisa Dováľová – (Ne)vymedzená plocha & David Petráš – Béter (otvorenie výstavy)

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik