DUAL + Škvíry & Spoje

Pi 08. marca 2019 / 19:00 - Pi 08. marca 2019 / 23:59 Predaj ukončený

DUAL + Škvíry & Spoje
Predstavenie D U A L je výsledkom spolupráce choreografky a tanečníčky K. Brestovanskej / 16 a hudobníka M. Kosorína / Zoo And Aquarium. 
Predstavenie vychádza z výskumu. Výskumom sme vytvárali a ladili hudobné nástroje – drevené kontajnery, na ktoré sú pripevnené piezo-elektrické snímače. Jedná sa o snímanie vibrácií materiálu, ktoré vznikajú pri pohybe tanečníka v kontajneri a pri úderoch na kontajner. Je to pohyb a telo tanečníka, ktorý kontajnery rozozvučí a uvádza nás do imaginárneho zvukovo-svetelného sveta. 
Ľudia žijúci vedľa seba, každý vo svojom vlastnom svete. Vzťah zameraný na prežívanie seba, vlastných myšlienok a virtuálnych vnútorných procesov. Parametre odpútavajúce pozornosť mimo prežívania vzťahu  a hľadajúc prieniky. A môže, dokáže, zvládne? 
Predstavenie D U A L je o vzťahu a zvuku, vzťahu zvukov, zvučeniu vzťahu, vzťahovaním si vzťahu. Je  živým koncertom zvukov a tiel. 
V predstavení bola použitá báseň z knihy Lucent autorky Zuzany Husárovej.
námet, réžia / Katarína Brestovanská
zvuk / Martin Kosorín
svetelný dizajn / Ints Plavnieks, Martin Kosorín
kostýmy / Erika Daxnerová
návrh a realizácia objektov / Dana Kleinert, Oliver Kleinert
tanec / Edita Antalová,  Lukáš Bobalík
produkcia / Katarína Zjavková
media set/ Marianna Lutková
45 min.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
The show D U A L is the result of cooperation between choreographer and dancer K. Brestovanská / 16 and musician M. Kosorín / Zoo And Aquarium. 
 
The show is based on research. By means of research we created and tuned musical instruments – wooden containers with piezoelectric sensors attached. The device is sensing material vibrations from the dancer’s moves in the container and his strikes at the container. The movement and the body of the dancer make the containers sound and bring us into an imaginary world of sound and light.
 
People living side by side, each in their own world. A self-oriented relationship that is overwhelmed by own thoughts and/or by inner virtual processes. Parameters that draws attention away from living of the relationship. Who has more power to perform? Who can offer value for the relationship? And are we able, at all? D U A L is about relationship and sound, relationship between sounds, vibrating the relationship, usurping the relationship… A vivid concert of sounds and bodies. 
A poem from the book Lucent by Zuzana Husárová is presented during the show.
theme, direction / Katarína Brestovanská
sound / Martin Kosorín
light design / Ints Plavnieks, Martin Kosorín
costumes / Erika Daxnerová
stage objects / Dana Kleinert, Oliver Kleinert
dance / Edita Antalová,  Lukáš Bobalík
production / Katarína Zjavková
media set / Marianna Lutková
45 min.

Škvíry & Spoje

“Kvartet Škvíry & Spoje tvoria dve oddelené duá – Škvíry sú gitarista Michal Matejka (Ankramu, Pražský improvizační orchestr a) a Petr Vrba (Poisonous frequencies, Pražský improvizačný orchestr)  experimentujúci s dychovými nástrojmi a objektami; Spoje tvoria vibrafonista Dalibor Kocian (Stroon, Cluster ensemble) a bubeník Jozef Krupa (Ankramu, …). Základným tvorivým prostriedkom výsledného kvarteta je kolektívna improvizácia, v ktorej hráči síce uplatňujú aj svoje nemalé skúsenosti s takzvanými rozšírenými technikami hry na svoje nástroje, avšak pri výstavbe každého svojho celku sa neboja ani viac štandardizovaných štýlových idiómov či napríklad pravidelných až repetitívnych rytmických štruktúr. Hráčske skúsenosti a výrazové prostriedky spoločne so zohranosťou tejto štvorice zabezpečuje, že nejde v žiadnom prípade o cestu späť. So všetkým sa tu počíta ako s rovnocennými prvkami jednej osobitej sémantickej hry, a to hry modernej a veľmi zábavnej.”

 
Jan Faix, His Voice

„Extenzívne, resp. rozšírené techniky hry na hudobné nástroje (a ich využitie v improvizovanej hudbe)“. 

Extenzívne techniky (Extended techniques) hry na hudobné nástroje patria k zaužívanému vybaveniu hráčov experimentálnej, alebo improvizovanej hudby niekoľkych posledných dekád. Prinášajú zaujimavú, nie len zvukovú, ale aj vizuálnu nadstavbu do živej hudby. Su jedným z elementov súčasnej hudby, vďaka ktorým ona sama napreduje. Obsahom prednášky budú praktické ukážky ako hrať na tradičné nástroje inak.

Veľká sála
DUAL + Škvíry & Spoje

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik