Iconic Ruins?

Št 03. októbra 2019 / 19:00 - Po 21. októbra 2019 / 23:59

Iconic Ruins?
Výstava povojnovej socialistickej architektúry v krajinách V4
Shared Cities: Creative Momentum
Tabačka Kulturfabrik 3/10/2019 – 22/10/2019
a bývalý OD Prior / Tesco 3/10/2019 – 6/10/2019
Vernisáž: 3/10 o 17:30, bývalý OD Prior / Tesco / Hlavná 111 / Košice
Diskusia: 3/10 o 19:00, Tabačka Kulturfabrik / Gorkého 2 / Košice
Hlavný organizátor:
Česká centra, Praha
Kurátori výstavy:
Petr Vorlík (CZ), historik architektúry
Henrieta Moravčíková (SK), historička architektúry
Anna Cymer (PL), historička architektúry
Ábel Mészáros (HU), historik architektury
Organizátori výstavy v Košiciach:
Tabačka Kulturfabrik
IMA – Iniciatíva za modernú architektúru, Košice
Výstava sa usiluje o odhalenie paralel v architektúre v spoločnej socialistickej minulosti krajín V4 a o nastolenie širšej diskusie nad blízkou budúcnosťou kriticky ohrozeného kultúrneho dedičstva neskorého modernizmu. 
Povojnová architektúra v bývalých socialistických krajinách sa stáva v poslednej dobe ostro sledovanou témou. Verejnosť ju dlhé roky vnímala s rozpakmi, na pozadí bezútešných osobných spomienok a ľudských osudov ovplyvnených komunistickým režimom. Posledné odborné štúdie a osvetové aktivity však odhaľujú prekvapivo rozmanitú škálu podôb, ktoré architektúra v danej dobe naberala, i pralelný vývoj, ktorý ukotvuje bývalý východný blok do širšieho kontextu dejín svetovej architektúry. Výstava sa preto sústreďuje hlavne na oblasti politicky exponovaných verejných investícií a hľadá väzby, alebo strety medzi ambíciami moci a tvorivým myslením architektov. Rýchly zánik tejto architektúry v posledných rokoch v dôsledku radikálnych prestavieb a demolácií vedie k nebývalej angažovanosti odbornej verejnosti a akademickej sféry. Výstava preto sleduje aj súčasný stav týchto budov a doplňuje historiografické porovnanie podľa metodiky DOCOMOMO International tiež o študentské vízie budúceho využitia a transformácie podobných stavieb, ktoré vznikli v ateliéroch architektúry Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Program 3/10/2019:

17:30
Vernisáž výstavy
Bývalý OD Prior/Tesco / Hlavná 111 / Košice
Výstava v priestoroch parteru bývalého obchodného domu Prior prezentuje výsledky výskumu vo forme výberu študentských projektov z Katedry Architektonickej tvorby VŠVU, zameraných na ikonické ruiny – socialistické kultúrne, obchodné, športové paláce s výnimočnou architektúrou na výnimočnom mieste. Košický kontext dopĺňa časť výstavy, ktorá prezentuje postupnú kryštalizáciu architektonického riešenia obchodného domu Prior od architektky Růženy Žertovej a jeho urbanistický a funkčný kontext v organizme mesta.
Trvanie výstavy:
3/10–6/10/2019
Št 17:30–21:00
Pi-Ne 12:00–00:00 / ako súčasť festivalu Biela noc 
18:30 – 19:00
Príchod z vernisáže, individuálna prehliadka výstavy
Tabačka Kulturfabrik / Gorkého 2 / Košice
Výstava v Tabačke Kulturfabrik pozostáva z výstavných fotografických panelov, prostredníctvom ktorých má návštevník možnosť zoznámiť sa s architektúrou socialistickej éry v krajinách V4, rozdelenej do typizovaných stavieb (vládne budovy, administratíva, medzinárodné prezentácie / hotely, transport, médiá, zdravotníctvo, vzdelávanie, kultúra, šport, obchody, inžinierske stavby) a jednotlivých časových období 1945-58, 1959-72 a 1972-89. Fotografické panely obsahujú piktogramovú popisku základných údajov stavby a jej súčasného stavu.
Trvanie výstavy
3/10–22/10/2019
Po–Pi 08:00–23:30
So–Ne 12:00–23:30
19:00 – 21:30
Diskusia vo Fabricafé / Tabačka Kulturfabrik / Gorkého 2 / Košice
Na výstavu nadväzuje diskusia o vzťahu súčasnej spoločnosti k tejto architektúre, o rozsahu jej ochrany a o možnostiach jej využitia, či adaptácie v súčasnosti.
Účastníci diskusie:
Ján Studený – architekt, Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU), Bratislava
Petr Svoboda – Metodické centrum moderní architektury (MCMA), Brno
Renáta Vrabelová – Metodické centrum moderní architektury (MCMA), Brno
Dionýz Mészáros – projektant, Stavoprojekt, Košice
Michal Burák – architekt, Atrium, Košice
Matúš Dunaj – zástupca developera, Arkon a. s.
Peter Beňo – Iniciatíva za modernú architektúru, Košice
diskusiu moderuje Pavol Mészáros – architekt, HUBa coworking
czechcentres.cz
sharedcities.eu
bielanoc.sk
#SharedCities
#SCCM2020
Vstup: voľný
Iconic Ruins?

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik