Komunitná debata: UMČO

Št 22. apríla 2021 / 18:00 - Št 22. apríla 2021 / 22:00

Komunitná debata: UMČO

Naše aktivity môžete podporiť dobrovoľným vstupným zaslaným na transparentný účet alebo 2% z vašich daní, veríme, že nám to pomôže sa opäť vidieť, hneď ako to bude možné. Viac informácii nájdete TU.

Komunitná debata je pravidelný diskusný formát kde budeme spovedať ľudí, ktorí sú súčasťou aktívnych komunít v Košiciach, ale aj v iných mestách na Slovensku. Aktívna komunita je základným prvkom aktívnej a angažovanej občianskej spoločnosti a pomáha občanom participovať na veciach verejných.

Našimi hosťami budú Dominika Nazarejová a Pavol Melkor Červeniak z OZ UMČO. OZ UMČO združuje umelcov, profesionálov aj amatérov a kultúrnych organizátorov pod neformálnu skupinu, ktorá organizuje rôzne workshopy a kultúrne podujatia. Základným kameňom pri ich činnosti je komunitný spôsob fungovania a DIY princípy. Spolupracujú s inými organizáciami a mnohými hudobníkmi. Ich cieľom je šíriť tvorivosť a umenie bez predsudkov a pre každého.

Moderuje: Ján Gálik

Debata bude prístupná aj na facebookovej stránke Tabačky prostredníctvom LIVE streamu.

Viac informácií o projekte nájdete na FB stránke: 

https://www.facebook.com/umcocore

Projekt FABRIK SPACE – otvorená zóna pre komunity a občiansku participáciu je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Komunitná debata: UMČO

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik