Košice inak: Kvalitná zimná údržba (diskusia!

Ut 24. novembra 2020 / 18:30 - Ut 24. novembra 2020 / 22:30

Košice inak: Kvalitná zimná údržba (diskusia!

Samospráva mesta je organizmus vzájomne prepojených inštitúcii. Aby bol tento organizmus zdravý a vedel dobre slúžiť obyvateľom mesta je potrebné sa o neho dobre starať. Prijmite pozvanie na diskusiu o tom, ako by vedeli byť Košice zdravým organizmom, ktorý slúži svojim obyvateľom.

Tentokrát sa budeme rozprávať o zimnej údržbe a novom projekte mesta Košice, ktorého cieľom je za pomoci obyvateľov zabezpečiť kvalitnejšiu a dostupnejšiu zimnú údržbu. Okrem iného si povieme aj kto v rámci mestskej štruktúry zimnú údržbu vykonáva, o tom či má nejaké nedostatky alebo v čom sa môžeme ešte zlepšovať.

Hosťom diskusie bude Peter Berinšter, koordinátor projektu aplikácie zimnej údržby v Košiciach.

Projekt FABRIK SPACE – otvorená zóna pre komunity a občiansku participáciu je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Košice inak: Kvalitná zimná údržba (diskusia!

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik