Mestometer

Ut 15. júna 2021 / 18:00 - Pi 16. júla 2021 / 19:00

Mestometer

V rámci spolupráce Samuel Velebný & Spolka sme pripravili Mestometer, medziodborové dielo na hranách počítačovej a stolnej hry, produktového dizajnu a urbanistickej štúdie. Interaktívnou a hravou formou vzdeláva o komplexných témach a vzťahoch v územnom plánovaní, ktoré sa týkajú všetkých v Košiciach. Má ľuďom pomôcť pochopiť zmysel a funkciu územného plánovania, umožniť a povzbudiť nielen vedieť kritickejšie  pripomienkovať ale aj formulovať vlastné požiadavky na prípadnú novú verziu ÚP. Zároveň má vytvoriť priestor pre stretnutia so zástupcami samosprávy a mestských orgánov, pre ktorých môže byť Mestometer taktiež nástrojom zdieľania skúseností, vizualizovania dát a prieskumov a platformou pre multiodborovú diskusiu o smerovaní politík v oblasti tvorby prostredia. Tento projekt prebieha v niekoľkých fázach, tú prvú má už za sebou a momentálne sa nachádzame vo fáze dva: Prostredníctvom mesačnej výstavy s bohatým sprievodným programom chceme posilniť a materializovať aktívnu diskusiu a osvetu na témy územného plánovania a environmentálne udržateľnej budúcnosti. 

 

Výstava Mestometer bude otvorená každý deň od 14:00 do 20:00
 

Súčasťou mesiac trvajúcej výstavy budú aj podujatia Čaj o piatej (každú stredu), kde odborníci z rôznych sfér mestského plánovania prídu prostredníctovminteraktívneho modelu mesta demonštrovať rôzne procesy a javy a následne diskutovať s hosťami. Tých postupne predstavíme samostatnými FB eventami.
 

Každý utorok o 17:00 sa bude konať komentovaná prehliadka s v spoločnosti autorov a autoriek projektu Mestometer.

Mestometer

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik