O slovenskom dokumente 1/8

Ut 12. októbra 2021 / 19:00 - Ut 12. októbra 2021 / 23:59 Predaj ukončený

O slovenskom dokumente 1/8

O slovenskom dokumente je cyklus 8 projekcií mapujúci tvorbu slovenských dokumentaristov naprieč rokmi od konca druhej svetovej vojny po revolučný rok 1989. Cieľom prehliadky je predstaviť divákovi slovenskú dokumentárnu tvorbu a jej mnohotvárne podoby ktoré ovplyvňovali ako celospoločenská atmosféra daného obdobia, tak individuálne vývojové etapy vybraných filmárov. O slovenskom dokumente je 8 večerov, 8 zastávok v konkrétnych témach a obdobiach. Možnosť vidieť unikátne diela ktoré filmový archív opúšťajú len veľmi zriedkavo. Cyklus sme pripravili pri príležitosti 100. výročia vzniku prvého slovenského filmu.

Projekt je realizovaný s podporou Fondu na podporu umenia a vznikol v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom.

Tento projekt podporilo Mesto Košice.

 

BLOK 1 – Základy 

Voda a práca

Réžia: Martin Slivka, 1963, 9 min.

Filmové dielo nestora slovenského filmového dokumentu vyzdvihuje krásu a hodnotu technických pamiatok a zároveň upozorňuje na múdrosť, s akou minulé generácie žili v harmónii s prírodou.

 

Zem spieva

Réžia: Karol Plicka, 1933, 64 min.

Zem spieva z roku 1933 zachytáva slovenské ľudové zvyky, ako sa odrážali v piesňach a tancoch, v obyčajoch, v detských popevkoch i hrách. Je to umelecky komponovaný záznam ľudových tradícii, hier, obradov, tancov a slávností v čase od skorej jari do neskorej jesene na Slovensku v 30. rokoch. Vo svojej dobe išlo o unikátny dokument, naprosto sa odlišujúci od vtedajšej tvorby.

Vstup: 2€ / Kino Tabačka

Projekt FABRIK SPACE – otvorená zóna pre komunity a občiansku participáciu je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

O slovenskom dokumente 1/8

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik