O slovenskom dokumente 4/8

Ut 02. novembra 2021 / 19:00 - Ut 02. novembra 2021 / 23:59 Predaj ukončený

O slovenskom dokumente 4/8

O slovenskom dokumente je cyklus 8 projekcií mapujúci tvorbu slovenských dokumentaristov naprieč rokmi od konca druhej svetovej vojny po revolučný rok 1989. Cieľom prehliadky je predstaviť divákovi slovenskú dokumentárnu tvorbu a jej mnohotvárne podoby ktoré ovplyvňovali ako celospoločenská atmosféra daného obdobia, tak individuálne vývojové etapy vybraných filmárov. O slovenskom dokumente je 8 večerov, 8 zastávok v konkrétnych témach a obdobiach. Možnosť vidieť unikátne diela ktoré filmový archív opúšťajú len veľmi zriedkavo. Cyklus sme pripravili pri príležitosti 100. výročia vzniku prvého slovenského filmu.

Projekt je realizovaný s podporou Fondu na podporu umenia a vznikol v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom.

Tento projekt podporilo Mesto Košice.

BLOK 4 – Periféria

Prvá brázda

Réžia: Štefan Uher, 1955, 6 min.

Prvá brázda, podľa scenára Miroslava Horňáka, je celkom prvým filmom Śtefana Uhera v Štúdiu krátkych filmov. Agitačná reportáž rieši tému postupného osídľovania českého pohraničia slovenskými presídlencami.

12 rozhnevaných predsedov 12 neúrodných rokov

Réžia: Jaroslav Pogran, 1963, 13 min.

Sociálno-kritický dokument o problémoch kolektívneho hospodárstva na Jednotnom roľníckom družstve v Santovke, ktoré malo za 12 rokov dvanásť predsedov.

Nedokončená kronika

Réžia: Rudolf Urc, 1967, 13 min.

Poeticky ladený dokument pracuje s archivnými materiálmi a oživuje osobnosť Vladimíra Clementisa, intelektuála a bývalého ministra zahraničných veci popraveného v procese s Rudolfom Slanským. Film môžeme považovať za pokus o vysporiadanie sa s obdobím 50. rokov 20. storočia.

Intolerancia

Réžia: Ladislav Kudelka, 1969, 11 min.

Dokumentárny film približuje komunistické prenasledovanie rádov katolíckej cirkvi. Prudký nástup stalinizmu a neustáleho šikanovania štátnymi orgánmi zocelil kvalitné jadro slovenských veriacich v jeden šík.

Obec plná vzdoru

Réžia: Ladislav Kudelka, 1969, 17 min.

Podobne ako Intolerancia aj druhý film Ladislava Kudelku reflektuje obdobie stalinizmu na Slovensku a snaží sa  o rehabilitáciu viacerých občanov Nižnej Šuňavy, ktorá veľmi utrpela deformáciami v roku 1950.

Kinožurnál. 12/1989 [Pribeta]

Réžia: Stanislava Jendraššáková, 1989, 10 min.

Socialistický pohľad na Príbetske družstvo pri Hurbanove, ktorého členovia sa v 50. rokov postavilo proti socialistickej idee kolektívneho hospodárstva. Filmu Stanislavy Jandráššovej chýba odvaha aj filmárska zručnosť pôvodného dokumentu Jána Lacka Príbetská jar, ale aspoň takto sa nám podarí zábery toho dokumentárneho unikátu 50. rokov dostať na plátno nášho kina.

 

Vstup: 2€ / Kino Tabačka

Projekt FABRIK SPACE – otvorená zóna pre komunity a občiansku participáciu je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

O slovenskom dokumente 4/8

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik