O slovenskom dokumente 7/8

Ut 23. novembra 2021 / 19:00 - Ut 23. novembra 2021 / 23:59 Predaj ukončený

O slovenskom dokumente 7/8

O slovenskom dokumente je cyklus 8 projekcií mapujúci tvorbu slovenských dokumentaristov naprieč rokmi od konca druhej svetovej vojny po revolučný rok 1989. Cieľom prehliadky je predstaviť divákovi slovenskú dokumentárnu tvorbu a jej mnohotvárne podoby ktoré ovplyvňovali ako celospoločenská atmosféra daného obdobia, tak individuálne vývojové etapy vybraných filmárov. O slovenskom dokumente je 8 večerov, 8 zastávok v konkrétnych témach a obdobiach. Možnosť vidieť unikátne diela ktoré filmový archív opúšťajú len veľmi zriedkavo. Cyklus sme pripravili pri príležitosti 100. výročia vzniku prvého slovenského filmu.

Projekt je realizovaný s podporou Fondu na podporu umenia a vznikol v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom.

Tento projekt podporilo Mesto Košice.

BLOK 7 – V tieni

Zakliata dolina

Réžia: Štefan Kamenický, 1966, 12 min.

Tryzna

Réžia: Vlado Kubenko, Peter Mihálik, Dušan Trančík, 1969, 24 min.

Reportážny film z odľahlej oblasti východného Slovenska je nekompromisný kritikou spoločnosti a štátu, ktorý dopustí priepastné rozdiely v kvalite života svojich obyvateľov. Vecným spôsobom opisuje biedu miestnych ľudí aj beznádej, že sa ich život zlepšia: deti nechodia do školy, aby mohli pomáhať na poli, muži odchádzajú na sezónne práce, rozmáha sa alkoholizmus, a dokonca aj genetické poruchy.

Obrazy starého sveta

Réžia: Dušan Hanák, 1972, 64 min.

Vnímavý pohľad umelca na jeseň ľudského života inšpirovaný piatimi fotografickými cyklami Martina Martinčeka. Hovorí o starých ľuďoch, zdanlivo živoriacich na okraji ľudskej spoločnosti. 15 rokov trezorovaný film získal takmer tridsať ocenení na filmových festivaloch doma a v zahraničí Film bol bezprostredne po premiére zakázaný pre údajný naturalizmus. V skutočnosti však sprostredkuje obraz neideologického sveta svojbytných vidieckych postáv..

Vstup: 2€ / Kino Tabačka

Projekt FABRIK SPACE – otvorená zóna pre komunity a občiansku participáciu je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

O slovenskom dokumente 7/8

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik