Pavlína Fichta Čierna: Niekedy spolu pri Azovskom mori

Ut 09. augusta 2022 / 19:00 - Ut 20. septembra 2022 / 22:00

Pavlína Fichta Čierna: Niekedy spolu pri Azovskom mori

Galéria Tabačka pozýva na vernisáž výstavy Pavlíny Fichta Čiernej v rámci cyklu “Práca-Konflikt-Sakrálno”. 

Jadro výstavy Niekedy spolu pri Azovskom mori tvorí šesť audio záznamov, v ktorých do popisov každodennej reality vstupujú prvky a skúsenosti, ktoré sú dôsledkom súčasných kríz, predovšetkým vojenského napadnutia Ukrajiny. Autorka prostredníctvom audio-opisu každodenných či rutinných úkonov a domácich prác – ako napr. udržiavanie bezprašného prostredia – popisuje mechanizmy obrany pred degradáciou alebo snahu o radosť. Pracuje s predstavami dobrých scenárov, neuskutočniteľných situácií, (bez)nádejných prísľubov (aké si navzájom dávajú ženy v titulnom diele). Referuje o vnútorných napätiach a pocite rozdvojenosti, kedy hľadáme spôsoby ako adekvátne reagovať na vojnu, ktorá je síce za hranicami, ale bytostne zasahuje ľudí, ktorí sú okolo nás aj nás samotných/samotné. Výstava reaguje na udalosti, ktoré ešte neodzneli a uvažuje o fenoménoch solidarity a selektívnej solidarity. 

Hovorené slovo je cielene bez tenzií, bez emocionálneho zdôrazňovania, ako odraz opakovane zažívanej paralýzy. Inštalácia kladie všetky divákom sprístupnené vnemy do nehierarchického usporiadania, čo môžeme zároveň vnímať ako ukážku z matrice autorkinho mikrosveta. Východiskom výstavy je existenčný pocit podmienený aktuálnym obdobím, kedy nedoriešené sociálne krízy a krízu z izolácie vystriedal vojnový konflikt. 

Trvanie výstavy: 10.8.2022 – 20.9.2022 / Pondelok – Piatok: 15:00 – 18:00

Kurátorka: Juliana Sokolová

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Pavlína Fichta Čierna: Niekedy spolu pri Azovskom mori

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik