Plač svätého Sebastiána

So 15. júna 2019 / 18:30 - So 15. júna 2019 / 22:30

Plač svätého Sebastiána
Réžia: Milan Cyroň, Tomáš Uher (CZ), 88 min, 2018

Jadrom príbehu zasadeného do 14. storočia, v ktorom sa v Európe šírila morová nákaza, je konfrontácia hodnôt zosobnená dvomi hrdinami. Gottfried je rytier v službách biskupa, človek naplno podriadený a lojálny inštitúcii ovládajúcej dobovú spoločnosť, a Siegfried, pán a veliteľ tvrdze, lesného sídla stredného šľachtického stavu, predstavuje individualizované hodnoty cti a čestnosti. Oba postoje a ich nositeľov preverí a navždy zmení dramatický konflikt týkajúci sa trestu pre židovskú komunitu v neďalekej dedine.

Plač svätého Sebastiána

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik