Planéta tanec

Ut 30. apríla 2019 / 18:00 - Ut 30. apríla 2019 / 22:00

Planéta tanec
Milí rodičia! Koncom apríla opätovne otvárame tvorivý tanečno-pohybový kurz Planéta Tanec pre deti vo veku 4 až 6 rokov.  Deti na kurze zažívajú radosť z tanca a zároveň tancom spoznávajú samých seba a svet navôkol.

Organizátor: PST- Priestor Súčasného Tanca o.z.
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Termín: 30.04.2019 – 25.06.2019/ každý utorok v čase od 16.30 do 17:30 hod.
miesto: Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, 040 01 Košice

Tanečné stretnutia sú zamerané na prirodzený prejav, imagináciu a tvorivé myslenie, citlivé vnímanie a poznanie vlastného tela, neverbálne a verbálne sebavyjadrenie, orientáciu v priestore, koordináciu pohybov, pohybovú pamäť, komunikáciu v skupine, jednoduché choreografie a tanečnú improvizáciu. 


Tanečný proces prebieha na báze objavovania, sebavyjadrenia a improvizácie cez ponúknuté hry, cvičenia a úlohy s využitím techník súčasného tanca a inšpirované Labanovou analýzou pohybu a Bartenieff Fundamentals. Deti sú tanečnou hodinou citlivo sprevádzané a usmerňované lektorkami.

Niekoľko tém, do ktorých sa s deťmi v rámci spoločne stráveného času ponoríme:
•Ja telo: vnímanie hraníc tela, jednotlivých častí tela a vnímanie osobného priestoru
•Pohyb v 3D priestore: orientácia v priestore, priestorové dráhy, úrovne, osi,
•Anatómia pre najmenších: skúmanie ľudskej kostry
•Dych a dotyk: prehĺbenie kinestetického vnímania
•Telo ako strom s koreňmi: práca so zemskou tiažou, uzemnením
•Slnečné centrum tela: zdroj pohybu, energie, práca s váhou
•Vo vlastnom tempe a čase: vnímanie časových aspektov pohybu
•Tvárne telo-tvorivá myseľ: práca s tvarovaním tela, tanečná improvizácia
•Tanec vo dvojici, tanec v skupine – pohybová komunikácia, kontakt a tolerancia

Info a prihlášky:
PST – Priestor Súčasného Tanca o.z. |pst.kosice@gmail.com | 0911 811 095 (Michaela Sabolová)
Cena za celý kurz: 30€ / dieťa
Minimálny počet detí na otvorenie kurzu je 6, maximálny 12.

Lektori:
Michaela Sabolová sa od scénickéhotanca dostala k súčasnému tancu a performatívnemu umeniu. Venuje sa tanečným aktivitám, ktoré zastrešuje iniciatíva PST-Priestor Súčasného Tanca o.z.. Je absolventkou bakalárskeho štúdia v odbore Liečebná pedagogika a školy Vedomého Pohybu Reny Milgrom (Praha, Česka republika). V súčasnosti je účastníčkou Certifikovaného vzdelávacieho programu Laban/Bartenieff Fundamentals studies (Berlín, Nemecko). Pri svojej práci prepája súčasný tanec s týmto somatickým systémom.

Ivana Rusnáková sa venovala scénickému tancu a spoločenským tancom. Posledné roky sa venuje súčasnému tancu a performatívnemu umeniu a prehlbuje si svoje znalosti účasťou na vzdelávacích pohybových workshopoch. Bola tanečnou interprétkov v tanečnom zoskupení Heeb.She v Košiciach.
PST – Priestor Súčasného tanca je iniciatíva na podporu súčasného tanečného umenia v meste Košice.

Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=PlJI4Oi0Z8E


BlacBox
Planéta tanec

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik