Tabačka Talk: Odídenci

Ut 03. mája 2022 / 19:00 - Ut 03. mája 2022 / 20:30 Predaj ukončený

Tabačka Talk: Odídenci

V posledných týždňoch sme sa museli naučiť nové pojmy ako ,,dočasné útočisko” či ,,status odídenca”. Aj keď v nás tieto slová vyvolávajú pocit prechodnosti, množstvo ľudí utekajúcich pred vojnou u nás ostáva dlhodobo, hľadá si prácu a stabilné bývanie. Ako môžeme pomôcť novým obyvateľom nášho mesta, aby sa u nás cítili dobre?

Hostia:

Katarína Levčíková

Katka vyštudovala Európske štúdiá na FSEV UK a svoje prvé skúsenosti s témou migrácie začala zbierať od roku 2009. Katka pracuje v občianskom združení Mareena, ktoré asistuje cudzincom pri integrácii. V Mareene sa venovala informačným kampaniam a šíreniu povedomia o témach migrácie, integrácie, inklúzie a rozmanitosti. Aktuálne už viac ako dva mesiace pôsobí na hranici vo Vyšnom Nemeckom. Od polovice mája bude pôsobiť aj v Košiciach, kde bude rozbiehať rozbiehať integračné aktivity s novým tímom. 
 

Zuzana Weberová

Zuzana od roku 2019 pracuje v Nadácii Milana Šimečku ako projektová a komunitná manažérka. V rámci programu [fjúžn] sa stará o komunitné aktivity, s cudzincami a cudzinkami premýšľa, ako ich projekty zapojiť do programu a vyhľadáva nových zaujímavých ľudí či komunity, s ktorými nadväzujeme spoluprácu. Aj v programe Spoločnosť pre všetkých sa venuje aktivitám, ktoré súvisia s migráciou a integráciou, či vzdelávaním detí s odlišným materinským jazykom na Slovensku. Zaoberá sa aj témou medzináboženského dialógu na Slovensku a je zapojená do medzinárodnej iniciatívy A World of Neighbours, ktorá je zameraná na podporu ľudí z migrantských a utečeneckých komunít v rôznych krajinách Európy. Vyštudovala Globálne, rozvojové a migračné štúdiá na Karlovej univerzite v Prahe a pred nástupom do Nadácie sa zastavila na stážach v CVEKu a v Človeku v ohrození.

 

S organizáciami, ktoré sa venujú integrácii cudzincov sa budeme rozprávať o budovaní komunít a o možnostiach začlenenia utečencov z Ukrajiny do našej spoločnosti. 

Vstup:  2€ / študenti, dôchodcovia, ZŤP zdarma / Fabrik Space

Toto podujatie podporilo Creative Industry Košice a Mesto Košice

Tabačka Talk: Odídenci

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik