Tomáš Danielis: 21&COUNTING (BE/SK/AT)

Št 03. decembra 2020 / 19:00 - Št 03. decembra 2020 / 23:59 Predaj ukončený

Tomáš Danielis: 21&COUNTING (BE/SK/AT)

Performance o pohybe, slovách, eufemizmoch a o tom, čo sa skrýva vo vnútri. Hlavnými témami 21&COUNTING sú komunikácia a vnímanie reality. Základom performance je ironická zámienka: oneskorená oslava 20. výročia autora na scéne, pri príležitosti ktorej tanečník loví v spomienkach a používa tanec a pohyb ako nástroje rozprávania o slovách a komunikácii. 21&COUNTING humorne skúma používanie politickej korektnosti a eufemizmov ako úteku od reality, v dôsledku ktorých sa prehlbujú súčasné problémy s prijímaním ľudí, ich okolia a s nedostatkom dôvery v hodnoty pri bežných ľudských stretnutiach.

TOMÁŠ DANIELIS tancuje medzi Bruselom, Grazom, Moskvou a Topoľčanmi. Jeho kreatívny fokus sa nachádza na priesečníku vizuálneho/digitálneho umenia s pohybom/tancom. Ako skúsený tanečník sa zaoberá pochopením a konceptualizáciou performance prostredníctvom priestoru. To ho doviedlo k skúmaniu svetla a k tvorivému úniku do fotografie. Pre každý zo svojich projektov vytvára špecifický súbor nástrojov a pohybového jazyka. Svoje diela uviedol vo viac než 20 krajinách. Je autorom predstavení Landscapes (2011), Suites (2016) Game (2018) a ďalších.

Choreografia a performance: Tomáš Danielis

Zvuk, hudba: Johann Sebastian Bach, Ľubomír Panák

Koprodukcia: FEYNMEN & DYNAMEaeT

S podporou: Fond na podporu umenia, Divadelný ústav, Kulturamt Stadt Graz, A9 Land Steiermark, BKA Wien, DOTA

Špeciálne poďakovanie: Divadelný ústav & IG Tanz Steiermark

Predstavenie vzniklo v koprodukcii Belgicka, Slovenska a Rakúska

Vstup: 6€ / 8€ / Veľká sála

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Toto podujatie podporilo Mesto Košice.

Záleží nám na vašej bezpečnosti a preto vás prosíme o dodržiavanie nasledovných opatrení:

Vstup do interiéru Tabačky Kulturfabrik bude možný len s prekrytými dýchacími cestami

Používajte dezinfekciu umiestnenú v priestoroch centra

Zákaz vstupu na podujatie s nápojmi alebo jedlom

Účasť na podujatiach bude možná až po odmeraní telesnej teploty

—–

ENG

Choreographed and performed by: Tomáš Danielis

Sound, music: George Carlin, Johann Sebastian Bach, Ľubomír Panák

Co-production: FEYNMEN & DYNAMEaeT

With kind support by: The Slovak Arts Council, Theatre Institute, Kulturamt Stadt Graz, A9 Land Steiermark, BKA Wien

Special thanks to: Theatre Institute & IG Tanz Steiermark

The performance is a co-production of Belgium, Slovakia and Austria

DANCE ON TOUR AUSTRIA – A project by Tanzquartier Wien in cooperation with the Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs

A performance about movement, words, euphemisms and what is concealed within. Communication and perception of reality are the leitmotivs of 21&COUNTING. The performance is rooted in an ironic excuse: a belated celebration of the 20th anniversary of the author on stage – an occasion for the dancer to dig deep in memory and use dance and movement as tools to talk about words and communication. 21&COUNTING wittily explores the use of political correctness and euphemisms when escaping reality. As a result, current issues of accepting people and their context problems grow deeper, what goes hand-in-hand with the lack of trust in ordinary human values.

Tomáš Danielis dances in between Brussels, Graz, Moscow, and Topoľčany. His creative focus lays on the intersection of digital/visual arts and movement/dance. A seasoned dancer, Tomáš also explores comprehension and conceptualisation of performance through space. That had led him to explore the world and creative escape into photography. For each of his projects he develops a specific set of tools and movement language. He presented his works in over twenty countries. He is author of a number of performances, inter alia Landscapes (2011), Suites (2016) or Game (2018).

Tomáš Danielis: 21&COUNTING (BE/SK/AT)

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik