Tomáš Danielis: Mainly Love

So 17. novembra 2018 / 19:00 - So 17. novembra 2018 / 23:59 Predaj ukončený

Tomáš Danielis: Mainly Love
Mainly love je potrét sexuálneho predátora a jeho sveta, ktorý sa odohráva na pomedzí meta-performácie a interaktívneho vizuálneho prostredia. Rámcujú ho rozhovory so zneužitými ženami, konfrontované výpoveďami sexuálneho predátora. Mainly love sa pokúša dostať pod povrch témy agresívnej sexuality a prezentovať jednotlivca v momentoch jeho vnútorných rozhodnutí, týkajúcich sa otázok pohlavia, sexuality, moci a ich dôsledkov. Vizuálne i tanečne zaujímavá performancia otvára okno do vnútra človeka, odhaľujúc svet, ktorý sa spája nie len so sexualitou, ale vy/zneužitím moci, horúcou témou súčasnej doby.

Choreografia a interpretácia: Tomáš Danielis
Hudba: Ľubomír Drakh Panák
Poézia: Zuzana Husárová
Svetelný dizajn: Milan Slama / Tomáš Danielis
Vizuálne prostredie: Tomáš Danielis
Fotosenzory: Jakub Píšek 

Predstavenie je nevhodné pre mladistvých do 16 rokov.

Ako hovorí sám autor a interprét:
„Motiváciou vytvoriť toto predstavenie bola moja potreba sa vyrovnať sa s prostredím v ktorom žijem posledné obdobie. Opakovane som sa pýtal, prečo väčšie či menšie spoločnosti tolerujú, alebo dokonca oslavujú malých i väčších diktátorov a agresorov. Kládol som si otázku, kde sa berie ich atraktivita a čo sa skrýva pod povrchom ich správania. Chcel som spoznať ich motiváciu a spôsoby. Predstavenie Mainly Love je s vďakou venované všetkým ženám, ktoré mi pomohli vytvoriť toto predstavenie. Je založené na dokumentárnom materiáli, ale nenárokuje si na definitívne vyhlásenia, a rovnako nezobrazuje súkromný život autora.“ 
Tomáš Danielis: Mainly Love

Používaj Tabačku

Zaujímajú nás vaše nápady. Zapojte sa do tvorby programu alebo prispejte nápadmi na nové formáty

Chcem sa zapojiť

Newsletter

Tabačka by ti ráda zasielala všetko čo sa u nás deje

Tabačka Kulturfabrik

Gorkého 2, 040 01 Košice,
Slovensko

Ukázať na mape
Tabačka Kulturfabrik

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili a navštevujú Tabačku Kulturfabrik. Záujem o našu prácu jej dáva zmysel a prináša nám novú energiu!


S finančnou podporou

Ďakujeme za podporu

Tabačka Kulturfabrik